Lihula osakonna tegevuskava 2014

 

Lihula osakond

Mälestuste kogumine asutajaliikmetelt                             jaanuar                      

Märgalade päeva tähistamine                                           veebruar                               

Aasta linnu tutvustamine                                                  märts

Aasta puude tutvustamine                                                aprill

E.Kumari mälestuskivi külastamine, matk Kirblas             mai

Junior Ranger laagri läbiviimine Matsalu RP                     juuni

K.Porgi mälestuskivi ja Laelatu puisniidu külastus           juuni

E.Kumari mälestuskivi ja Puhtulaid, matk                        juuli

Karsusselja pärna, põlispuu külastus, matk noortele      august

Mastalu loodusfilmide festivali külastus                         september

Lindude sügisrände vaatlused                                         sept.-okt.

Aasta looma tutvustus                                                      oktoober

Uute loodusraamatute tutvustus linna raamatukogus      november

MAFF väärtfilmide vaatamine                                           detsember

Marje Loide

Tegevusplaani aasta: 
2014