LIHULA osakond 2018 tegevuskava

Aasta kokkuvõtete tegemine. Tööplaani täiendamine.                     jaanuar
Aasta linnu - metsise loengu kuulamine Penijõel                              veebruar
Linnadevaheline linnuvaatlusvõistluses osalemine Lihulas (6.-9.klass) 25.märts
Märgalade päeva tähistamine ja metsaviktoriinis osalemine          aprill
(7. kuni 12.klass)
Osalemine '' Teeme Ära'' talgutel. Kooliümbruse korrastamine     mai
Klassireisid loodusega tutvumiseks Eestimaal ja Lätis, Leedus     juuni
RMK infopunkti külastamine                                                                 juuli
Osalemine kokkutulekul                                                                        28.-29 juuli
Lindude pesakastide meisterdamine, 9.klass                                    sept.- dets.
Matsalu loodusfilmide festivalil osalemine                                         september
Seeneviktoriinis osalemine (7.-12.klass)                                            oktoober
Infotunnid - lindude talvine toitmine                                                     november
Loodusõhtu - aasta 2018 tegijad loengus osalemine                      detsember
Osakonna nimel Marje Loide

Tegevusplaani aasta: 
2018