LIHULA osakond 2017 tegevuse aruanne

Lihula osakond panustab peamiselt koolis toimuvate loodussuunaliste lisategevuste kaudu õpilaste loodus- ja keskkonnateadlikkuse arengusse.
Jaanuaris   tutvusid õpilased 2017 aasta tegijatega – loom, lind, putukas, puu jne.
Veebruaris tähistasime märgalade päeva koostöös RMK spetsialistiga.
Märtsis      osaleti aasta linnu loengus Penijõel ja võeti osa viktoriinist Noored      Euroopa metsades.
Aprillis        võtsid 7. – 12. klass osa RMK üle - Eestilisest metsaviktoriinist. Samuti toimus Junior Rangers kevadlaager.
Mais        võeti osa Lihula kooliümbruse koristustalgutest.
Juunis       osalesid õpilased Eestimaa kaunite paikade tundmaõppimiseks klassi-ekskursioonidel.
Juulis    tegeles 12.klass puisniidu hooldamisega, toimus Matsalu RP JR  suvelaager.
Augustis     jätkus puisniidul heina niitmine ja koristamine.
Septembris toimus uue Lääneranna valla koolide ühine Teadlaste öö tähistamine, kus muuhulgas viidi läbi ka seente õpituba. Lisaks külastasime kogu kooliga Matsalu loodusfilmide festivali.
Oktoobris     osalesime üleriigilises seeneviktoriinis 7. kuni 12. klassini.
Novembris   tutvusime gümnaasiumiõpilastega Eesti maastike valikkursuse raames kohalike tähtsamate maastikuelementidega, nt rändkivid ja põlispuud.
Detsembris   esitlesid Lihula koolis gümnasistid kodukandiga seotud uurimistöid.
Marje Loide

Tegevusplaani aasta: 
2017