Kutse seltsi juubelikonverentsile Eesti Rahva Muuseumis Tartus

Lugupeetud seltsi liikmed!

Kutsun kõiki seltsi 50. juubeli konverentsile teemal „Kuidas hoida Eestit - meie loodust ja kultuuri“, mis toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis 6. novembril 2016.

Ajaloolises osas käsitleme seltsi Eesti looduse ja kultuuri hoidjana, teises osas meie ees olevad katsumused ja väljakutsed. Hindame hetkeolukorda looduse ja kultuuri hoidmisel ning vaatame tulevikku.

Valisime juubeliväärilise toimumispaiga, et lisaks konverentsile koos ERM-i giididega vaadata üle ka uus muuseum ja sealsed näitused – „Kohtumised“ ja „Uurali kaja“.


AJAKAVA

10.30 – 11.30  Hommikukohv, osavõtjate registreerimine.

11.30 – 14.00  Juubelikonverentsi 1. osa.

14.00 – 15.00  Lõunasöök ERM-is.

15.00 – 17.00  Tutvumine majaga, ekskursioonid.

17.00 – 18.30  Juubelikonverentsi 2. osa, lõpetamine ja vastuvõtt.


Planeerime osavõtjate arvuks 250 inimest. See tähendab, et kõik meie auliikmed, juhatuse liikmed, osakondade liikmed ja seltsi toetajad on oodatud.

Osakondadele arvulisi piiranguid osavõtuks ei sea, kõik on oodatud.

Samuti ootan ettepanekuid, keda meie hulgast võiks juubeli puhul tänada teenete eest seltsi hoidmisel läbi aegade. Väärikaid inimesi on palju ja see nimekiri võiks tulla pikk.

Ootan veel ka ettepanekuid esinejate, kultuuriprogrammi ja sõnavõtjate osas.

Konverentsi osalustasu 15 eurot, sellest 13,5 eurot moodustab söök. Lisandub transpordikulu, mida saame kompenseerida vaid osaliselt. Näiteks leppisime seltsi Varstu osakonnaga kokku, et nad tulevad suure bussiga ja seal on osavõtumaks koos transpordiga 20 eurot. Soovitan osakondadel omavahel koopereeruda, et kohaletulek oleks odavam ja mugavam.

Loodan, et meie konverents saab olema huvitav ja hea.

Andke oma osalemisest ja tekkinud küsimustest mulle teada telefonil 5647 6297 või kirjutage info@looduseomnibuss.ee.
 
Tervitades
Jaan Riis

Looduskaitse Seltsi esimees