A. Kitzbergi osakonna 2019. a tegevuskava, 2018 aasta tegevused

A. Kitzbergi osakonna 2019. a tegevuskava

09 jaanuar    Meenutusi eelnevast aastast ja uued ettevõtmised.
Jaanuar        Aastakokkuvõtete tegemine, aruandlus ja tööplaani koostamine 
Osalemine   Lilli Looduskeskuse loodusõhtutel
13. jaanuar  Urmas Tartes „ Elu Lumehelvestel“
03. veebruar Vladislav Koržets „Loodus meis ja meie looduses“
17. veebruar Hendrik Relve  „Reisijutud“
03. märts      Ahto Kaasik  „Looduslikud pühapaigad“
24. märts     Vahur Sepp ja Arne Ader 2019 aasta loom - kobras ja aasta lind - öösorr
14.aprill       Kristel Vilbaste  Allikad   
27.aprill      Lopa koopa ümbruse korrastamine, looduskaitsekuu üritus
18-19 mai   Kohtumine Saaremaa ja Pärnu osakondadega Abjas.
Juuni algul   Tutvumine Ipiku valla looduse ja kultuuri objektidega
15-16 juuni Suvine reis marsruudil: Abja, Paide, Roosna-Alliku, Järva-Jaani,
Rava tammik, Kärevete, Aravete männik, Jänedal ööbimine.
Teisel päeval Neeruti maastikukaitseala, Koeru, Aruküla mõisa krahv Tollide kabel,
Norra allikad, Sargvere mõis. Mäeküla, Abja
27-28 juuli   Osalemine vabariiklikul kokkutulekul
25-27 august Külastame Prangli saart ja hülge lesilat Malusi saarel
September   Külastame Matsalu Loodusfilmide Festivali
November    Teeme kokkuvõtte tehtust.  Fääri saarte ja Islandi reisimuljed.
Detsember   Osavõtt Jõuluseminarist.
Kitzbergi osakonna nimel    Rein Mägi

A. Kitzbergi osakonna tegevus 2018. aastal

Looduskaitse Seltsi meie osakonnal möödus 34 tegevusaasta. Sellel aastal oli 18 üritust kus
osales 281 huvilist.
Osalesime „Teeme ära“ ettevõtmistel nii mais kui ka septembris. Olime aktiivsed ka talilindude
ja aialindude loendustel. Korrastasime hiietamme ümbrust ja Toivo Univeri juhendamisel sinna
istutatud noorte tammede võra.
Korrastustööd olid Kamaral ja Kutsiku järve ümbruses. Tegevust jätkus veel Vana-Karistes
Agnes Taar Kajara mälestuskivi juures.
Osalesime Abja Raamatukogu poolt korraldatud kohtumises Vladislav Korzetsiga ning Ly
Laanemetsa poolt korraldatud „Loodusõhtud Karksi-Nuias“
Septembris käisime Lihulas Loodusfilmide festivalil.
Looduskaitse Seltsi üheks tegevussuunaks on looduse tundmaõppimine.
Lillis toimus matk 3 km õpperajal Hendrik Relve juhendamisel ja loodusmajas tutvustas Irje
Karjus toidu- ja ravimtaimi.
Keskkonna Ministeeriumi poolt korraldatud Elurikkuse päeval meil õnnestus Ave Suija
juhendamisel tutvuda samblikega Indus. See oli sisukas õppus.
Looduse õpperaja kujundamise eest tunnustas Keskkonnaministeerium Riita Belouštšenkod.
Aukirja üleandmisel tutvusime õpperajaga ja Paudi talu ümbrusega.
Aruandeaasta suvel toimus kahepäevane huvireis Vooremaale. Seal liikusime marsruudil:
Puhtaleva küla, Äksi, Raigastvere voor, Kassinurme mäed ja Hiis, Preilikivi, Kärde rahumaja,
Tooma, Laiuse, Luua, Avinurme, Peipsi ääres vanausulistega seotud objektid.
Viimastel aastatel oleme ka pikemaid reise ette võtnud. Jätkasime Soome-Karjalaga tutvumist
nüüd Soome poolelt. Ekskursioon toimus marsruudil: Helsingi, Lapingorski, Kotka, Lapenranta,
Saima kanali kruiis Imatra, Punkaharju, Savonlinna, Ilomantsi, Kerimäe, Koli rahvuspark,
Outokumpu kaevandusmuuseum, Uus-Valamo klooster, Kuopio vaatetorn, Helsingi.
Osalesime kokkutulekul Iisakus, kus olime ühe rahvuspargi sünni juures.
Septembris saime küllakutse seltsi Pärnu osakonnalt ja nemad tutvustasid Liivi lahe kaldal
olevaid loodusobjekte.
Osalesime Rahvusraamatukogus Seltsi Jõuluseminaril.
Osakonna liikmeid on meil nüüd nimekirjas 111, sellel aastal liitus 4 uut liiget
Liikmemaksu laekus 453 €.

Meie ettevõtmisi toetas Mulgi vald.
Osakonna nimel Rein Mägi

Tegevusplaani aasta: 
2019