A . Kitzbergi osakond tegemised 2017

Meie osakonnal möödus 33. tegevusaasta.  
Veebruaris-märtsis osalesime Lilli loodusmaja üritustel, kus toimus kohtumine
H. Relve, A Turovski ning teiste loodusinimestega.
2017. aastal avasime Agnes Taar-Kajarale mälestuskivi Maru koolimaja lävel. Alustasime aprillis endise koolimaja varemete ümbruse korrastamisega. Kooli ümbrusest raiusime võsa ja põletasime. Korjasime sinna heidetud olmeprügi ja toimetasime selle prügikonteinerisse. Organiseerisime sobiliku kivi ning Halliste valla toel paigutasime nimesildi. Avamisüritus toimus 17. novembril, Tema 120-ndal sünniaastal. Ettevõtmist aitas korraldada Tiiu Savi.
22. aprillil oli KIK toetusel loodusreis kus külastasime Matsalus kevadist linnurännet. Tagasi tulime läbi Vatla- Paatsalu – Varbla – Tõstamaa. Giidiks oli Lihula osakonna esinaine Marje Loide.
Mais osalesime korrastustöödel Abja Gümnaasiumi pargis, Kamara pargis, Kutsiku järve ääres ning Atika külas.
28. juunil korraldas Anneli Roosalu Tilla külas tutvumisõhtu maismaatigudega malakaloogide Tiina Talvi ja Piret Kiristaja juhendamisel.
7.-9. juulikuus oli kolme päevane loodusreis Lääne-Lätimaal. Külastasime Mezotne mõisa, Bauska raekoda, Rundale lossi, Pokaini metsa, Jurkalne pankrannikut, Venspilsi linna, Mazirbe – liivlaste küla ja vana kaluripaatide  kalmistut. Kolkjalt alustasime koduteed.
Vabariiklikul kokkutulekul osales üle paarikümne liikme.
Teiseks suuremaks reisiks oli 5. kuni 11. augustil Valgevene. Reisi eesmärgiks oli külastada seal moodustatud rahvusparke. Käisime Pripjati rahvuspargis ja Berezinski biosfääri kaitsealal. Valgevene jättis korrastatud mulje.
Septembris külastas meid Pärnu osakond. Tutvustasime neile pisut Mulgimaad ja olime ühises lõunalauas.
Aasta lõpuüritus toimus 22. novembril. Seal tegime kokkuvõtte aasta tegemistest, vaatasime Valgevene reisi pilte ning tegime plaane tulevikuks.
Meie tegevuses osales 292 huvilist.  Meid toetasid Abja ja Halliste vald.
Liikmemaksu laekus 459 eurot.
Kodulehel, kitzberg.weebly.com, on kajastatud meie tegevust.
   Osakonna nimel  Rein Mägi.
A.KITZBERGI nim. osakond
Aasta kokkuvõtete tegemine. Raamatupidamis dokumentide
esitamine. Tööplaani täiendamine.   jaanuar
Talvine linnuvaatlus      veebruar
Abja paisjärve saartel hooldusraie.   märts
Halliste hiietamme ümbruse korrastamine. Noorte
tammede võra kujundamine. Kutsiku järve ümbruse korrastamine.  aprill
Osalemine '' Teeme Ära'' üritusel. Kamara pargi mai
korrastamine.
Agnes Taar-Kajara mälestustahvli ümbruse korrastus.
Loodusfoto näitus Abja kultuurimajas   juuni
Tutvumine Vooremaaga     14.-15.juuli
Osalemine kokkutulekul      28.-29 juuli
Ekskursioon Helsingi – Lapingorski – Kotka – Lapenranta – Saima kanali kruiis – Imatra – Punkaharju – Savonlinna – Ilomantsi – Kerimäe – Koli rahvuspark – Outokompu kaevandusmuuseum – Uus-Valamo klooster – Kuopio – Puijo vaatetorn – Helsingi       3.-8. august
Ühisüritus Pärnu osakonnaga    september
Loodusõhtu       oktoober
Loodusfoto näitus Mõisakülas    november
Teeme kokkuvõtteid. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine  detsember
Osakonna nimel Rein Mägi

Tegevusplaani aasta: 
2017