Kanepi osakonna plaanid 2019 aastal|

ELKS Kanepi osakonna plaanid 2019 aastal

1. Plaanide tegemine 2019 aastaks (25.jaanuar).
2. Vabariigi aastapäeva osalemine (24.veebruar).
3. Erastvere pargis kabeli koristamine (aprill)
4. Jüriöö jooks ümber Erastvere järve (23. Aprill).
5. Osalemine Kanepi Kodukaunistamise Seltsi korraldataval II Aiandus
seminaril (28.aprill).
6. Kavas on koos Kanepi Kodukaunistamise Seltsiga külastada rodoaeda
Lätis (mai).
7. ELKS Vabariiklikul kokkutulekul osalemine ( juuli ).
8. Pildistame loodust ja katsume selgitada välja parima foto (september
oktoober)
9. Teeme kokkuvõtteid aastast 2019 (detsember).

 
Tegevusplaani aasta: 
2019