Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan

Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.
Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas. Kohtumine loodus- ja
fotohuvilise A.Saluga – avastusretkedest loodusesse oma kodukohas.
Aktiivne osalemine MTÜ Alatskivi Looduskeskuse loodushariduslikus tegevuses
matkarajal ja programmide juhendamisel.
Aprill: talgupäev Kokora mõisapargi korrastamiseks koostöös mõisa omanikega.
Mais: ühistöö päev MTÜga Alatskivi Looduskeskus Aida kinnistu ja
aidahoone korrastamiseks.
J. Liivi nim Alatskivi osakond - 34 aastat (08.aprill 2019) - ürituse täpne kuupäev
selgitamisel, aga toimub kindlasti aprillis.
Päevakorral on liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele.
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
ühistööga mais.
Jätkame väljasõitudega uues Peipsiääre vallas piirkonna huviväärsustega tutvumist -
Sibulatee ja Välgi piirkond.
Mai - september ühistööga hooldada vajadusel Alatskivil looduskeskuse ümbrust ja
Peatskivi külas Lästeniidu mäe matkarada.
Oleme avatud ja pakume soovijatele koduloolisi ja loodusteemalisi ringkäike Alatskivil
ja ümbruskonnas. Osalemine ELKS ühisüritustel.

 
Tegevusplaani aasta: 
2019