Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2018 tegemised

Jaan Eilart – 85 – Liivi luulepreemia vaimne autor ja eestvedaja – osalemine Liivi
üritustel Alatskivil ja Liiivi Muuseumis 3
Kaardistame uues Peipsiääre vallas nimekate loodus- ja kultuurilooliste isikutega
seotud paigad - alustatud, aga jätkub 2019.a 2
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
aprillis- mais 4
MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevuste jätkumisele kaasaaitamine ja
loodusharidusliku suuna propageerimine:
-looduskeskuses ettevalmistused kevadiseks avamiseks 3
-H2O programmi konsulteerimine 1
-matkarajal giidimine ja keskuses juhendamine 1x7
Sibulatee puhvetite päeval töötoa juhendamine 2
Peatskivi külas Lästeniidu mäe matkaraja korrastamine (mai-september) 4x3
Pärandkultuuriga seotud paikadega tutvumine ja Kokora mõisa külastus 11
Kokkutulekul Alutagusel osalemine 6
EV 100 jõulumatka korraldamine Alatskivi matkarajal 53
Päevakorral oli liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele osakonna
asjaajamise korrastamise kaudu – uusi liikmeid ei tulnud, aga huvilisi oli. Info
jagamine toimus meilitsi ja eakamatele kirjalikus vormis kätte toimetamisega.
Liikmeskond:
01.01.2018.a.   tegevliikmeid – 9, passiivseid 4 (ei ole üritustele tulnud ja maksu
maksnud)
2018.a. jooksul tuli juurde tegevliikmeid-     0
2018.a. jooksul lahkus tegevliikmeid -      0
01.01.2019.a. seisuga tegevliikmeid -  9
Ene Zirk, osakonna esindaja

Tegevusplaani aasta: 
2019