J.Liivi nim. Alatskivi osakond 2014

 

J. Liivi min. Alatskivi osakond

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.

Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas.             

Päevakorral on liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele.
Toetajana MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevustes.
Mais: ühistöö päev MTÜga Alatskivi Looduskeskus Aida kinnistu ja
aidahoone korrastamiseks.
Oleme avatud ja pakume soovijatele koduloolisi ja loodusteemalisi ringkäike Alatskivil ja ümbruskonnas.
Giiditeenuse pakkumine Peipsi-äärse piirkonna tutvustamiseks.

Ene Zirk

Tegevusplaani aasta: 
2014