J. Liivi nimelise Alatskivi osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Osalemine Liivi-päevade ürituste korraldamisel (aprill) ja Jakob Liivi

2. Kohalike pärandkultuuriobjektide tutvustamine

3. MTÜ Alatskivi Looduskeskuse töö aktiviseerimisele kaasaaitamine

4. Osalemine MTÜ-de arenguprogrammi koolitusel (jaanuarist kuni juunini)

5. Heakorratalgud (aprill kuni mai) – Aida kinnistu, kalmistu, üksikobjektid

6. Mälestusmärkide temaatikaga tegelemine.

7. Tartu uue Loodusmuuseumi ekspositsiooni külastamine ja tutvumine Tartu

8. Liikmeskonna aktiviseerimine ühisürituste kaudu, liikmeskonna nimekirja sünniaastapäeva üritusel (veebruar) Loodusmaja ja selles toimuvate tegevustega korrastamine

Ene Zirk, osakonna esindaja

Tegevusplaani aasta: 
2016