J. Liivi nim. Alatskivi osakonna 2018 tegevuskava

J. LIIVI nim ALATSKIVI osakond 2018 plaanid
Jaan Eilart – 85 – Liivi luulepreemia vaimne autor ja eestvedaja – osalemine Liivi
üritustel Alatskivil.
Kaardistame uues Peipsiääre vallas nimekate loodus- ja kultuurilooliste isikutega
seotud paigad.
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
aprillis- mais.
MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevuste jätkumisele kaasaaitamine ja
loodusharidusliku suuna propageerimine.
Mais -juunis ühistöö päevad Alatskivil looduskeskuse ümbruse ja Peatskivi külas
Lästeniidu mäe matkaraja korrastamiseks.
Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas.
Oleme avatud ja pakume soovijatele koduloolisi ja loodusteemalisi ringkäike Alatskivil
ja ümbruskonnas.
Päevakorral on liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele osakonna
asjaajamise korrastamise kaudu.
Ene Zirk, osakonna esindaja, ene.zirk@gmail.com
+372 52 38 018

Tegevusplaani aasta: 
2018