Jõhvi osakonnas lõppes neljas "Looduskool juhendajatele"

Ida-Virumaal toimus MTÜ ELKS Jõhvi ja MTÜ Alutaguse Matkaklubi koostöös „Looduskool juhendajatele“ IV etapp. Looduskool on projektipõhine ja toimub etappidena vastavalt KIK-i poolt toetatud projekttaotlustele.

Nüüdseks on toimunud

 „Looduskool juhendajatele I etapp“, mille põhiteema oli pankrannik.

 „Looduskool juhendajatele II etapp“, mille põhiteema oli looduskasutus.

 „Looduskool juhendajatele III etapp“, mille põhiteema oli metsad.

 „Looduskool juhendajatele IV etapp“, mille põhiteema oli niidud.

Sel aastal (2014) niitude koolitusel toimusid järgnevad õppepäevad:

 Puisniidud (Laelatu, Puhtu);

 Lamminiidud, niiskuslembesed kõrgrohustus (Avinurme);

 Lood (Kalvi)

 Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (Aseri);

 Kuivad niidud lubjarikkal mullal (Atsalama);

 Aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (Mäetaguse)

Vaata looduskooli plakatit siit.

Looduskooli toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus