Jõhvi osakonna 2017 a aruanne

Kokkuvõte Jõhvi osakonna tegevusest aastal 2017.


Mitmesugustel põhjustel (osakonna juhi tervis jne.) on juba teist aastat päevakorras
olnud Jõhvi osakonna ja Alutaguse osakonna ühendamine. Nii ongi osa liikmeskonnast
juba sujuvalt hakanud osalema Alutaguse üritustel, maksnud sinna oma liikmemaksud
jne. Kahe osakonna koostöös oleme näiteks tellinud bussi, et osaleda ELKS viimaste
aastate kokkutulekutel, korraldanud suviseid väljasõite loodusesse jne.
2017.a. ELKS Jõhvi osakonna pangaarvel praktiliselt mingit tegevust ei toimunud.
ELKS Jõhvi osakonna nime all korraldasime 13.05. 2017.a. suurürituse „Kivi- ja
kullapäevad“. Koostööpartneri Eesti Kaevandusmuuseumi nõudmisel käisid kõik
rahalised arveldused läbi Eesti Kaevandusmuuseumi raamatupidamise. Üritust käis
vaatamas ja tegevustest osales mitusada inimest. Kohal olid ka kolm TV võttegruppi
ning ilmus artikleid ajakirjanduses.
Kivi- ja kullapäevade kulude katmisel olid toetajateks nii Looduse Omnibuss kui ka
ELKS, väliskülaliste, võistluste kohtunike kohalesõitu, vastuvõttu ja majutamist toetasid
Tankavaara Kullamuuseum (Soome) ja Saka Mõis.
Osakonna mõningaid tegevuskulusid nagu sõidukulud Tallinna koosolekutele, ajakirja
Eesti Loodus ostmine jne. on tehtud FIE Enn Käiss arvelt.
ELKS Jõhvi osakonna esimees Enn Käiss

Tegevusplaani aasta: 
2017