JÕGEVA LOODUSKAITSE SELTSI TÖÖPLAAN 2019

Kinnitatud 28. veebruaril 2019

1. Ülevaate loomine kaitstavate ja teiste loodusobjektide seisundist vallas; Jõgeva LKS
võimalused nende hoidmiseks ja kaitsmiseks. Vello Keppart. Erilise tähelepanu alla
võtta Söe arboreetum, mille kaitsmiseks pöörduda KKM poole. Vello Keppart ja
Juhan Telgmaa
2. Märtsis alustada võimaluste uurimist haridusprogrammiga „Pargi elurikkuse
hoidmine“ alustamiseks“. Pakkuda seda ka teistele osakondadele. Kuulata ära Vello
Kepparti ettekanne „Pargiaasade lilled ja hooldus“.
3. Mais ja edasi jälgida koos Metsaseltsiga Eesti Vabariigi 100.-ks aastapäevaks
istutatud 100 tamme edenemist. Kaupo Ilmet.
4. Mai alguses kuulata Kurista pargis Vello Kepparti juhendamisel linnulaulu.
5. Mais osavõtt kohtumisest Europarlamendi kandidaatidega. Tuuli Stewart
6. Osavõtt ELKS põhikirjalistest üritustest (täiskogu koosolekud juunis ja detsembris,
kongress juulis), oma seisukohtade esitamine
7. ELKS juhatuse korraldatud üritused – kokkutulek juulis, KKM korraldatav Eesti
looduse päev augustis
8. Mais „Teeme ära 2019“, liikmete osavõtt oma kodukohtades-asutustes
9. Mai - juuni, osavõtt Metsaseltsi korrastustalgutest Kassinurme looduse õpperajal.
10. Detsembris üldkoosolek. Ühendada praktiline töö või õppepäev, koosolek ja uute
liikmete vastuvõtmine. Aita Saksing.
11. Kodukorra projekti ettevalmistamine kinnitamiseks. Juhan Telgmaa.


Pidev tegevus:
1. Juhatuse koosolekud vajadusel
2. Looduskaitsesse puutuvate riiklike dokumentide koostamise jälgimine
3. Vahetada infot ja hoida sidet vallavõimudega. Mittetulundustegevuse toetus – Juhan
Telgmaa uurib, millised on võimalused.
4. Liikmeskonna laiendamine
5. Koostöövõimaluste selgitamine teiste kattuvate huvidega kodanikuühendustega
(metsaseltsid, jahimehed, kultuur, kodulugu, muinsuskaitse, kodukant, noored jms)
6. Ühishuvi korral osavõtt teiste osakondade ettevõtmistest ja teemakohastest teiste
ühenduste korraldatud konverentsidest - seminaridest (Arengukoostöö ümarlaud,
kestliku arengu teemaline seminar, koolitused sügisel, Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus jt.)
7. Kutsume valla ettevõtteid tutvuma Jõgeva LKS tegevuse ja plaanidega. Kutsume
haridustegelasi, ettevõtjaid ja noortekeskuse tegelasi oma üritustele.
Võtta kavasse täiendavaid punkte, kui aasta vältel tuleb lisainfot või saame kutseid teistelt
ühendustelt.

Jõgeva LKS aseesimees Aita Saksing

Tegevusplaani aasta: 
2019