Elva osakonna tegevuskava 2019. aastal

1. Loodusõhtu „Linnustik asulas“ - 14. märts
2. Reisimuljete õhtu „Eesti lipu all ümber maailma“ - 6. apr.
3. Metsakaitselised tööd Elva parkmetsas - apr.- august
4. Looduskaitsekuu ürituse korraldamine Elva vallas - mai
5. Õpperetk Alam-Pedja looduskaitsealale - juuni
6. Tutvumisretk ELKS Pandivere osakonda - juuli
7. Õpperetk „Jõgevamaa ja Peipsi“ - august
8. Liikmeskonna laiendamine Elva valla piirides
9. Osavõtt (esindaja) Elva linna piirkonnakogu tõõs
10. Sügis-talvised loodusõhtud 2 tk (teemad täpsustatakse)
11. Jätkub koostöö Elva valla keskkonnaspetsialisti ja arengu- ja
planeeringuosakonnaga
12. Osakonna jõuluõhtu - detsember

Tegevusplaani aasta: 
2019