Elva osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Osakonna üldkoosolek. Ettekanne Eesti Ökokogukondade ühendusest (veebruaris)

2. Õppekäik Järvselja õppemetskonda (mai)

3. Kuuse kooreüraski feromoonpüüniste paigaldamine linna parkmetsa (projektitoetus Elva linna poolt), aprill-mai

4. Õppesõit Seltsi Jõgeva ja Alatskivi osakondade piirkonda (juuni-juuli)

5. Osavõtt Seltsi üle-eestilisest kokkutulekust (juuli)

6. Seltsi Varstu osakonna rahva vastuvõtt  Elva piirkonna loodusobjektide ja looduskaitse tegevuse tutvustamisega (aug.-sept.)

7. Järelevalve linna parkmetsa hooldusraiel (riigihange). Leping sõlmitud osakonna esimehega (aastaringselt)

8. ELKS 50. aastapäeva näituse korraldamine koos ettekannetega (okt.-nov.)

9. Klubilised üritused kavandatakse jooksvalt vastavalt võimalustele

10. Jätkuvalt teavitame liikmeid Looduse Omnibussi üritustest

Osakonna esimees Maido Urbas

Tegevusplaani aasta: 
2016