ELVA osakond 2018

Metsakaitselised tööd Elva parkmetsas   apr.-mai M. Urbas
(feromoonpüüniste paigaldamine)     A. Irs
Osavõtt Seltsi Kagu-Eesti osakondade kokkutulekust
Räpinas       mai  M .Urbas
Õpperetk Alam-Pedja looduskaitsealale   juuni  K. Noorkõiv
Uue Elva valla loodusväärtuste tutvustamine ring-
sõiduga vallavalitsuse töötajatele    juuli  K. Noorkõiv
Osavõtt vabariiklikust kokkutulekust   juuli M. Urbas, K.Veskimäe
Konverents „Linna ja tiheasustusega asulate loodus“ august  M. Urbas
Seltsi auliikmete Endel Varepi ja Vadim Zelnini
kalmude hooldamine Elva kalmistul     juhatus
Loodusõhtud (täpsustatakse aasta jooksul)
Osakonna jõuluõhtu     detsembris juhatus
Looduskaitsekuu üritused kooskõlastatakse uue vallavalitsusega kevadel.
Ettepanek Seltsi juhatusele: korraldada Seltsi auliikmete kokkutulek.
Elva osakonna esimees M. Urbas

Tegevusplaani aasta: 
2018