ELKS toetaja Eesti Energia pidas Jõhvis keskkonnapäeva

ELKS toetaja Eesti Energia traditsiooniline keskkonnapäev Jõhvis oli seekord "vesine", aga nii huvitav, et saalis tukkujaid polnudki.  Plaanitavate keskkonnatasude  korrigeerimise (loe -tõstmise) foonil arenes sisukas ja õpetlik arutelu. Mis? Milleks? Kui palju? Kas üldse?

Vaga vesi, sügav põhi.

Päris ühistele arusaamadele ei jõutudki, kuid lõpuks nenditi siiski, et üks väike samm sai õiges suunas astutud. ELKS aga jäi ikka arvama, et arusaamatust poliitvesipeast viisteist aastat tagasi alanud riigi geoloogiateenistuse jätkuv närvutamine on üheks põhjuseks, miks asi on sedavõrd se(o)gane.