ELKS Räpina osakonna 2016. a tegevuste kokkuvõte

 
1. 2016. aastaks kavandatud ettevõtmised on kõik täidetud.
2. 1-. aprillil osalesime Kagu-Eesti osakondade kokkutulekul Antslas.
3. Räpinas Apteegi tänava künnapuude ümbrus on korras hoitud.
4. Saesaare paisäirvega seonduvate tulemuste arutelul osalesid meie esindajad
aktiivselt.
5. Lindude talvisel toitmisel kulutati ligi 50 kg linnutoitu. Samuti osaleti lindude
talvisel loendusel.
6. Korraldasime Õppereisi Tartu Loodusmuuseumi.
7. Osalesime aktiivselt Räpina lossipargi heas korras hoidmise eest (ka artikkel
Maalehes).
8. Edukalt osaletud vabariiklikul kokkutulekul Hiiumaal.
9. Seltsi 50. aastaplieva üritusest võtsime aktiivselt osa.
l0. Võtsime osa seltsi aastalõpuseminarist Palmse mõisa viinaköögis.
 
Räpinas, 27. jaanuarll 2017
ELKS Räpina osakonna esimees Enu Mäela