ELKS Paide osakonna 2019 a. tööplaan, 2018 a. töö aruanne

Aeg: 
01. Aprill 2019
ELKS Paide osakonna 2019 a. tööplaan

Kuna Paide linna all on nüüd ka endised Paide vald ja Roosna-Alliku vald, siis koostöö on
laienenud ja oleme haaratud ka nende tegevusse vajadusel.
1. Näitus „Märgatud hetk (loodusfotod Tiiu Saarist) rändab edasi Eestimaal. Aasta alguskuud
oli Jõgeva maakonnas, edasi Ida-Virumaal ja nendes maakondades, kust soovi tuleb.
Näitusega on Eestis kaasas eestikeelne kataloog. Soovi ja võimaluste korral loengud ka
teistes piirkondades.
2. Põltsamaa vallas korraldada loeng näituse juures teemal ( Loodus ja näituse sünd) .
3. Osaleda Kodutütarde kevad- ja sügislaagrite korraldamisel ja matkamängudel nii
korraldajana, loengute ja ekskursioonide läbi viijana , töötubade korraldamisega kui
matkamängude kontrollpunktide läbi viimisega koos giidide ja toetajaliikmetega
4. Peetri ja Paide Kodutütarde rühmades läbi viia looduse päevad – matkad kooli lähikonna
parkides, rääkides nii taimedest kui tutvustades piirkonna kodulugu
5. Aravete Kodutütarde rühmaga toimub maikuu lõpus või juuni algul matk Rava tammikusse
6. Jätkuvad loengud ja linna ekskursioonid soovijatele Paide linnas
7. Seoses Sargevere kool 100 tähistamisega ürituse korraldamisele kaasa aitamine ja
vilistlastele taastatud kooli pargi tutvustamine.
8. Tegevused Ruumi eksperimendi asemel toimuva (jaanipäevast augusti keskpaigani) „EHE
RUUM“ üritustega toimuvale kaasa aitamine, ekskursioonide jätkumine vanalinnas ja
võimalusel ka öö-matkade korraldamine linnas.
9. PAMT-is aidata korraldada 2 looduse teemalist lastehommikut (Tere kevad! ja Tere
Sügis!)
10.ELKS Kitzbergi osakonna ekskursiooni juhendamine Järvamaal juuni keskel.
11. Arvamisfestivali korraldamisel osalemine loodusteemalistes töötubades ja ekskursioonide
korraldamine soovijatele – august
12. Roosna- Allikul toimub maikuus matkamäng – tunne oma kodupaika – korraldaja
Roosna-Alliku Põhikool , kodutütred
13. Võimalusel teha suvine õhupallilend Paide kohal koostöös „ Keeltsoon“ õhupalli
omanikega ja endise Eesti Kodutütarde peavanemaga (seepärast ka suvist lendu kohe ei
toimunud) – korraldust aitab toimetada Kaitseliit.
14. Toimuvad kevadised korrastustööd Mäo, Sargvere, Roosna-Alliku ja Purdi pargis.
Korraldavad valdavalt kohalikud aktivistid, kuid osaleme ja on palutud ka parkidest rääkima
hoogtöö päevakutest osavõtjatele
Kuna kõiki nüüdse Paide linna piirides toimuvate ürituste kohta info veel puudub, siis
lisanduvad need edaspidi aruandesse
Koostas: Tiiu Saarist

ELKS Paide osakonna 2018 a. töö aruanne

1. Tööplaanis märgitu täideti täies ulatuses, lisaks oli EV100 raames näitus „Märgatud hetk“
(loodusfotode autor Tiiu Saarist) Soomes Haminas, Kotkas, Oulus, Liminka looduskekuses,
Kuopios ja Mikkelis). Haminas ja Liminka looduskeskuses olid ka soomekeelsed loengud„
Eesti 100 – loodus ja kultuur“ koos slaidikavaga. Seega oli 4 planeeritud koha asemel
Soomes eri paigus näitus kokku 6 erinevas paigas. Seetõttu jätkus näituse eksponeerimine
Eestis alles 2019.aastal. Kaasas olid ka soomekeelsed näituse kataloogid, mida tuli juurde
tellida, kuna soov oli olemas.
2. Valmistatakse ette ja korraldati ulatuslik paeteemaline näitus koostöös Paeliidu ja
geoloogidega „Rahvuskivist rahva kiviks“ Paide Muusika- ja Teatrimajas 4.maist kuni
30.juunini. Avapäeval olid loengud ja tutvustused, näitusel läbilõige paekivist ja kasutamisest
(ehted, graveerimised, veeristele joonistamised, gobeläänvaibad paekivi tekstuuri imiteerides
jne)

3. Seoses vabariikliku koolinoorte tantslaagriga Paides PAMT-is toimusid rühmadele majas
ka töötoad paeveeristele joonistamise, graveerimisega ja loeng-ekskursioonid näituste
juures ja linnas. Kokku koos giididega oli 4 linnaekskursiooni „Paetaiesed jutustavad“ ja 4
töötuba, kuhu oli abiks kaasatud ka geolooge ja paekivi töötlejaid Lääne-Virumaalt
3. Seoses näitusega toimusid huvilistele 4 linna ekskursiooni „Paekivi taieste radadel“ ja 3
kultuuri ja loodusteemalist ringkäiku Paide linnas seoses suvise Ruumieksperiment vol.2 –ga
Neist 2 olid nn. öö-ekskursioonid, mis algasid alles kell 11 õhtul ja toimusid vahetult enne ja
Arvamusfestivali ajal. Osalejaid kokku oli öö reisidel ligi 200 ja neljal päevasel veidi rohkem,
sest päevastel oli sarnane marsruut vanalinnas ja Vallimäel (kahel õppisime puid ja põõsaid
tundma…)
4. Osaleti Kodutütarde tegevuse toetajaliikmena Kodutütarde kevadlaagri ettevalmistusel ja
läbiviimisel Päinurmes 14 – 15.o4.18 (loengud „Eesti 100 – rahvussümboolika“ ja „Pärimus-
ja pärandkultuur“
6. Osaleti Kaitseliidu noorliikmetele (Järva maleva kodutütred ja noorkotkad) matkamängu
korraldamisel Paide linnas – 26.04, et õppida linnaloodust tundma ja ka seda hoidma ning
ohutut liiklemist. Olin ühes loodusteemalises (söödavate taimede ära tundmine)
kontrollpunktis
7. Kahjuks ei olnud võimalust osaleda Kauksis seltsi kokkutulekul , sest puudus transport.
Võimalusest saime teada liiga hilja, et asju ümber planeerida
8. Korraldati Paide Muusika-ja Teatrimajas loodus- ja pärandkultuuri teemalisi näitusi
Jaan. – veebr. – Rein Berlokko „Kadunud ja unustatud maastikud“
Märts -aprill Al.v.Turro näitus „Eestimaale“ – Eesti looduse ja kultuuri valupunktid
Märts-aprill – Andres Pleesi meremaalid
Juuli –aug – Näitus - masintikandil maastikupildid (Tartu Kõrgem Kunstikool)
Sept – okt - EV 100 raames Vabadus/ Freedom projekt - Tallinn Art Space
Nov – dets - Mihkel Ilus "Rahvusliku motiivi otsing" EV 100
9. Jätkusid igakuised lastehommikud pärimuskultuuri teemadel – Jaanuari tähtpäevad,
Jüripäev, kevadpühad ja sügise saabumine – kokku 4 lastehommikut (plaanis oli 3)
10. Osaleti Kodutütarde sügislaagris Oisus (novembri lõpunädal), kus koos ühe giidiga ja
toetajaliikmega rääkisime jõulueelsetest kommetest ja valmistasime tahmatonti ja jõulutoite.
11. Osalemine arvamusfestivali ja Linnaruum tegemistes ja ettevalmistamisel. Olime seal,
kus oli hetkel vaja. Tiiu Saarist osales Arvamusfestivali fototiimis ja üks seltsi liige
toitlustustiimis
12. EV 100 ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja läbi viimine. Oli võimalus tunnustuse
eest tõusta EV 100 tippsündmuste ajal (vahetult enne kiriku jumalateenistuse algust) Paide
Keskväljakult ja sõita sinimustvalge õhupalliga 2 tundi Paide kohal ja lähistel ning pildistada
talvist loodust. Sellest tulemas näitus, kui ka suvine lend on tehtud 2019.a.
13. Kokku korraldati maakonnas 8 ja Paide linnas 11 ekskursiooni ning 6 loengut lisaks
eelpool märgitutele.
14. Kevadel korrastati Anna kiriku ümbrust koos Keskerakonna, Anna kohalike inimeste ja
kaitseliidu Järva maleva liikmetega ning kohalike metsameeste ja jahimeestega. Raiuti
võsast vana kalmistuosa.
15. Seltsi osakonnas on ametlikult ainult 5 liiget, kuid koostöös maakonna giididega ja
kultuuriasutustega , koolidega ning Kaitseliiduga suudame siiski midagi olulist ära teha
Koostas: Tiiu Saarist