ELKS Paide osakonna 2019 a. tööplaan

ELKS Paide osakonna 2019 a. tööplaan

Kuna Paide linna all on nüüd ka endised Paide vald ja Roosna-Alliku vald, siis koostöö on
laienenud ja oleme haaratud ka nende tegevusse vajadusel.
1. Näitus „Märgatud hetk (loodusfotod Tiiu Saarist) rändab edasi Eestimaal. Aasta alguskuud
oli Jõgeva maakonnas, edasi Ida-Virumaal ja nendes maakondades, kust soovi tuleb.
Näitusega on Eestis kaasas eestikeelne kataloog. Soovi ja võimaluste korral loengud ka
teistes piirkondades.
2. Põltsamaa vallas korraldada loeng näituse juures teemal ( Loodus ja näituse sünd) .
3. Osaleda Kodutütarde kevad- ja sügislaagrite korraldamisel ja matkamängudel nii
korraldajana, loengute ja ekskursioonide läbi viijana , töötubade korraldamisega kui
matkamängude kontrollpunktide läbi viimisega koos giidide ja toetajaliikmetega
4. Peetri ja Paide Kodutütarde rühmades läbi viia looduse päevad – matkad kooli lähikonna
parkides, rääkides nii taimedest kui tutvustades piirkonna kodulugu
5. Aravete Kodutütarde rühmaga toimub maikuu lõpus või juuni algul matk Rava tammikusse
6. Jätkuvad loengud ja linna ekskursioonid soovijatele Paide linnas
7. Seoses Sargevere kool 100 tähistamisega ürituse korraldamisele kaasa aitamine ja
vilistlastele taastatud kooli pargi tutvustamine.
8. Tegevused Ruumi eksperimendi asemel toimuva (jaanipäevast augusti keskpaigani) „EHE
RUUM“ üritustega toimuvale kaasa aitamine, ekskursioonide jätkumine vanalinnas ja
võimalusel ka öö-matkade korraldamine linnas.
9. PAMT-is aidata korraldada 2 looduse teemalist lastehommikut (Tere kevad! ja Tere
Sügis!)
10.ELKS Kitzbergi osakonna ekskursiooni juhendamine Järvamaal juuni keskel.
11. Arvamisfestivali korraldamisel osalemine loodusteemalistes töötubades ja ekskursioonide
korraldamine soovijatele – august
12. Roosna- Allikul toimub maikuus matkamäng – tunne oma kodupaika – korraldaja
Roosna-Alliku Põhikool , kodutütred
13. Võimalusel teha suvine õhupallilend Paide kohal koostöös „ Keeltsoon“ õhupalli
omanikega ja endise Eesti Kodutütarde peavanemaga (seepärast ka suvist lendu kohe ei
toimunud) – korraldust aitab toimetada Kaitseliit.
14. Toimuvad kevadised korrastustööd Mäo, Sargvere, Roosna-Alliku ja Purdi pargis.
Korraldavad valdavalt kohalikud aktivistid, kuid osaleme ja on palutud ka parkidest rääkima
hoogtöö päevakutest osavõtjatele
Kuna kõiki nüüdse Paide linna piirides toimuvate ürituste kohta info veel puudub, siis
lisanduvad need edaspidi aruandesse
Koostas: Tiiu Saarist

Tegevusplaani aasta: 
2019