ELKS hakkab Kuu Keskkonnategu ja Kuu Keskkonnaämbrit valima

Tallinn, 29. jaanuar 2015. Eestlased on iseloomult tagasihoidlikud tunnustuste jagamisega. Tihti lööme ka häirekella alles siis, kui on juba hilja. Seetõttu alustab Eesti Looduskaitse Selts Keskkonnaministeeriumi aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile ning Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) Aasta Keskkonnateo ja –kirve valimisele analoogse igakuise ettevõtmisega.

 

Meenutame, et 2014. aasta detsembris andis Eesti Looduskaitse Selts välja Aasta Loodussõbra auhinna. Esimesel aastal sai tiitli hundiuurija Peep Männil, eelmisel aastal looduskaitsja Piret Eensoo. Kaks nädalat tagasi kuulutas EKO 2014. aasta keskkonnateoks Nabala-Tuhala ja Ropka-Ihaste looduskaitsealade moodustamise. Keskkonnakirve tiitli pälvis Eesti Keemiatööstuse Liit oma kampaaniaga „Meie õnn on meie maavarad“.

Alljärgnevalt esitame omapoolsed jaanuarikuu nominendid, kuid ootame kõigilt ka teisi kandidaate ning asjalikku arutelu.

 

Kuu Keskkonnateo tiitli nominent: tänavu 20. sünnipäeva tähistava Haanja Looduspargi uute kaitse-eeskirjade kehtestamine.

 

Paika sai reeglistik, millised tegevused on looduspargis soositud ja lubatud ning millised tegevused on meie esindusmaastikel keelatud. 170 km2 suurune Haanja looduspark hõlmab Eesti silmapaistvaima kõrgustiku. Maastikukaitsealana võeti Haanjamaa looduskaitse alla juba aastal 1957.

 

Kuu Keskkonnaämbri tiitli nominent: Riigikogu mäetööstusettevõtete toetusrühma ettepanek, et veel praegune riigikogu koosseis teeb ära maapõueseaduses muudatuse, mis laseb kaevandusmahte arvestada viie või seitsme aasta keskmisena tagasiulatuva mõjuga.

 

Selline valimiseelne hämamine ja varjatud soov taganeda ühiskondlikust kokkuleppest, et põlevkivi aastase kaevandamismahu piirmäär on 20 miljonit tonni, suurendab ökoloogilist koormust. Samuti ei lahenda see pikemas perspektiivis Ida-Virumaa sotsiaalseid probleeme. See oleks vaid riigipoolne kingitus konkreetsele mäetööstusettevõttele (Viru Keemia Grupile).

 

Ootame ka teisi kandidaate nii Kuu keskkonnateo kui Kuu Keskkonnaämbri tiitlile hiljemalt 1. veebruariks aadressil info@looduseomnibuss.ee. Esmaspäeval teeb Eesti Looduskaitse Selts lõpliku valiku ning kuulutab laureaadid välja nii meedias kui kell 18 Looduse Omnibussi loodusõhtul Rahvusraamatukogu suures saalis.

 

 

 

Lähem info:
Jaan Riis
Eesti Looduskaitse Seltsi esimees
Tel. 5647 6297, e-post info@looduseomnibuss.ee