ELKS 2015 a. sündmuseid

ELKS 2015 SÜNDMUSEID

1.-2.08 Seltsi kokkutulek Elvas

 

SELTSI OSAKONDADE AASTAPÄEVAD:

45 aastat möödub

26.02. Keila osakonna asutamisest. Esimene esimees J.Moks, edasi H. Kübard, L.Kaing, R.Merilain, V. Nõmmsalu. Praeguseks aktiivset tegevust ei toimu. (Oli katse taas-alustada 22. apr. 2009)

21.03. Sonda osakonna asutamisest. Esimene esimees Maido Urbas, Hillar Mängel.

 

30 aastat tagasi, 11. jaanuaril 1985 aastal eraldus iseseisva osakonnana A.Kitzbergi nimeline osakond Viljandi osakonnast. Esimeheks valiti peamelioraator Rein Mägi. Aastapäeva tähistatakse pidulikult 17. jaanuaril konverentsiga. Esimehel  on 18. veebruaril ka isiklik tähtpäev.

8. aprillil samal aastal asutati J. Liivi nimeline Alatskivi osakond, esimees kooli-direktor Karl Elken…. Ene Zirk

Mais-juunis 1975 moodustati ELKS Tallinna osakonna baasil neli rajooni osakonda: Kalinini raj. osakond (30.06.), esimees Peeter Plutus,

Lenini raj. osakond (28.05.), esimees Olaf Arusoo,

Mererajooni osakond (9.06.), esimees Kalju Ots,

Oktoobri raj. osakond (22.05.), esimees Einar Kivimäe.

 

80 aastat I LK-seaduse vastuvõtmisest. Tähistame!

11. detsembril 1935 võetakse vastu Eesti looduskaitse seadus (riigivanema dekreediga)  ning pannakse alus riiklikule organile – Looduskaitse Nõukogule, mida asub juhtima prof. Th. Lippmaa.

 

Asutajaliikmete ja auliikmete juubelid ja sünnipäevad:

6. jaanuar 1935    Jüri Kraft

22. jaanuar 1939  Uku Alakivi

22. jaanuar1936   Linda Metsaorg

29. jaanuar 1935  Fred Jüssi

10. veebruar 1928          Hiie Kontor

10.veebruar 1941 Mari Reitalu

12. veebruar         1930  Eino Jürman

15.veebruar 1930  Jüri Lott

18. veebruar 1945          Rein Mägi

26. veebruar 1932          Olav Renno

15. märts 1942     Aarne Vaik

19. märts 1935     Henn Käämbre

25. märts 1929       Linda Poots

29. märts 1931     Kaupo Ilmet

31. märts 1937     Heik Past

  1. aprill 1932     Heino Kasesalu

15. mai 1930        Olaf Schmeidt

15. juuli 1935       Ülo Niisuke

7.   august 1930   Veljo Tormis

29. august 1935   Ülo Vooglaid

23. oktoober 1930         Malt Hillar

19. detsember 1940 Maido Urbas

24. detsember 1940 Toivo Univer