Eesti Rooma Klubi peasekretäri pressiteade Rail Balticu küsimuses

Alljärgnevalt saab lugeda Juhan Telgmaa koostatud pressiteadet Rail Balticu küsimuses.

Eesti Rooma Klubi ja Eesti Looduskaitse Selts vormistasid oma seisukoha Rail Balticu suhtes Vabariigi Valitsusele adresseeritud pöördumise vormis.

Rõhutati kaht aspekti:

  • Kujul, millesse tänaseks on projekt jõudnud, on see kindel läbikukkumine. Tekkiv sotsiaalmajanduslik ja looduskahju on mastaapne ja pöördumatu. Ei tohi lubada kulutada avalikku raha suurejoonelise kahju tekitamiseks.
  • RB-t on võimalik ja see tuleb päästa.

Pöördumise tekst on saadaval ERK ja ELKS kodulehtedel, see on lisatud ka käesolevale pressiteatele.

RB teema pole jõudnud uuriva ajakirjanduse huvisfääri. Samas oleks väga vaja avalikustada, millised poliitikud ja kõrged riigiametnikud on viinud projekti sellisesse seisu, millised on nende motiivid. Kas mingite otsustuste suhtes on üldse võimalik selgitada konkreetsed vastutajad?

Kõne all on ka kuriteoteate esitamine. Nimelt kulutatakse 200 tuhat eurot avalikku raha PR firma palkamiseks. Arvestades projekti kulgemise senist stiili, salastamisest hämamiseni, on väga tõenäoliselt selle firma ülesanne ähmastada tõde ja manipuleerida avalikkusega. Õige asja ajamise puhul pole ju mingit põhjust PR vahtu üles ajada. Kõige tõenäolisemalt on tegemist avaliku raha ebasihipärase kasutamisega, millegagi väga sarnasega näiteks Savisaare trummilöömise-pildiga, millega prokuratuur juba tegeleb.

13. skp. on RB riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu päevakorras. Kutsun ajakirjandust üles väga tähelepanelikult jälgima ja kajastama seal toimuvat.

 

8. detsembril 2016

Juhan Telgmaa,

ERK peasekretär

juhan.telgmaa@elks.ee

5117041