Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakond sai 30 aastaseks!

Vladimir Mirotvortsev

 

Minu esimene imeline kontakt Eesti Looduskaitse Seltsiga toimus 1975 aastal Sillamäe elanike puhkealal teises männimetsas (Vaivara vald). See oli seotud kaldale uhutud noore hülgega. Mind kutsuti kohale dosimeetriliste mõõtmiste läbiviimiseks ja Sillamäe Põlevkivi- ja Keemiatehase võimaliku mõju hindamiseks. Grupis osales ka Jaan Eilart, kes esitles end kui Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige.

Jäi meelde, et Jaan Eilart pööras erilist tähelepanu männimetsas kasvavatele haruldastele taimeliikidele – orhideedele. Teda üllatas, et siin kasvab nii rikkalikult dekoratiivset kibuvitsa. Talle pakkus huvi ka Sillamäe terviserada. Kõigist osavõtjatest oli tema see, kes võitis poolehoidu ja sümpaatiat. Oli tunne, nagu oleksime ammused tuttavad. Ta rääkis ka head vene keelt.

Eilart tundis huvi meie labori biofüüsikaliste uurimuste ning raskemetallide sisalduse vastu biosubstraatides. See labor oli sel ajal vabariigis ainus. Jaan Eilart tegi ettepaneku osaleda Langevoja lähedale noorte tammede istutamisel (kahjuks ma siis ei teadnud, et see maa jääb linna haldusala piiridesse). Vallavanem tegi aga ettepaneku tammekesed kanjoni kõrgele kaldale istutada, kuid Jaan veenis teda, et parem on need panna juba varem meie maa peal kasvava kahe tamme juurde, mis olid toodud metsast ja juba üsna suured.

Sel ajal oli ELKS-ga kontaktis juba kooli nr. 4 õpetaja Irja Dmitrieva.

80-ndate aastate alguses ilmus looduskaitsealane sihtotstarbeline seadusandlus ja ettevõtetele tehti ettepanek töötada välja vastavad arengukavad.

Selle egiidi all esitas Eesti Looduskaitse Selts Sillamäele ettepaneku luua linnas Seltsi osakond. 7. mail 1986 aastal tuli Grigori Rastegajevi eesistumisel kokku koosolek, kus võeti vastu otsus asutada Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe linna osakond. ELKS-i poolt võttis asutamiskoosolekust osa Seltsi juhatuse liige Albert Norak. Osakonna esimeheks valiti Sillamäe Keemiatehase insener-tehnoloog Iossif Kortšagin, kes tegi ära suure organisatsioonilise töö, kaasates osakonna tegevusse loodushuvilisi, kalamehi, jahimehi, linna haljastajaid ja tööstustöötajaid.

Neil aastail töötas ka Ühendatud Ametiühingukomitee-13 juures ökoloogiakomisjon Mirotvortsev’i juhtimisel, mille põhiülesandeks oli välja töötada ettevõtte looduskaitsekava aastani 2000, ning juunis 1990 ilmus „Sillamäe Vestnikus“ esimene väljaanne ülevaatega asjade tegelikust seisust keskkonna saastatuse kohta linnas. Kui juulis 1990 aastal Iossif Kortšagin haigestus, asendas teda tehase tööstus- ja sanitaarlabori spetsialist Marina Boržitskaja, kes tõi seltsi arengusse palju uut – näiteks linna ajalehes avati rubriik „Roheline kelluke“, mis kajastas looduskaitsealaseid probleeme linnas. Marina Boržitskaja töötab väga tulemuslikult tänaseni.

Viimased 20 aastat on osakonna juhtimine olnud linnavalitsuse ökoloog Vladimir Mirotvortsev’i õlul. Osakonnas oli valitud 15-liikmeline juhatus aktivistidest, kes töötasid mitmel looduskaitse ja linna jätkusuutliku arengu suunal. Jaan Eilarti soovitusel valiti Vladimir Mirotvortsev ka ELKS juhatusse, kus ta töötas palju aastaid, aidates kaasa Seltsi osakondade taasloomisele Narvas ja Kohtla-Järvel.

Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakond tegeles mitu aastat oma linna maastikukaitseala projekti elluviimisega. Langevoja kaitseala tervitab ka täna lahkelt nii sillamäelasi kui meie linna külalisi.

Osakond annab igal aastal koostöös linnaga välja ajalehte „Keskkond“ ja korraldab ning viib läbi looduskaitsekuu üritusi. Ajakirjanikud küsivad sageli: millised on olnud Seltsi Sillamäe osakonna kõige aktiivsemad aastad?

Kuidagi keeruline on äkki midagi esile tuua ja vastata!    

80-date saavutused olid, et:

 • toimus aktiivne osalemine mahajäetud Narva ja Viivikonna põlevkivikarjääride puistangute haljastamisel,
 • Sillamäe SEJ, mis töötab põlevkivi baasil, hakkas tootma elektrifiltreid,
 • ehitati välja tuhamägi ja selle ringveevarustus ning ettevõtte Silmet jäätmehoidla,
 • Sillamäel töötati välja keskkonnakaitse programmid jms.

90-datel:

 • toimus mitmete keskkonnakaitse programmide elluviimine,
 • Vaivaras tegutsesid koos ühiskondlike looduskaitse inspektoritega konnade ja kärnkonnade päästevalvkonnad,
 • 1996.aastal alustati Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonna algatusel jätkusuutliku programmi „Sillamäe Agenda 21“ väljatöötamist,
 • 1997.aastal töötati linnas välja Eesti esimene munitsipaalne Ohtlike jäätmete käitlemise süsteemi arengukava,
 • toimus radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimine jm.

Alates aastast 2000:

 • seoses vabakaubandustsooni arenguga ja Sillamäe sadama ehitusega oli ELKS Sillamäe osakonna ülesandeks aktiivselt osaleda piirkonna keskkonnahoidlikus arendamises, avalikes protsessides ja aruteludes, kaitsta floorat, faunat, Ida-Virumaa praeguse ja tulevase põlvkonna elanikke,
 • tänu Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonna kindlatele seisukohtadele õnnestus saavutada Sillamäe sadama ohtlike ainete transpordi kaide üleviimine lääne poole, 1000 meetri kaugusele elumurajoonist ning korrektiivide sisseviimine sadama ehitusprojekti

 

Edasi tegeleti ka välisõhu- ja veealakaitsega  jms.

Tõttöelda on raske välja tuua osakonna mitteaktiivseid tegevusaastaid, kuid kõige selle tegutsemise juures on kõige tähtsamad meie inimesed, sillamäelased!

Meile on jäänud helge mälestus Margarita Baldina’st (teadlane - taimekaitse agronoom), kes muutis Sillamäe roheliseks aiaks.

Ökoloogilise ekspertiisi alal on asendamatu meie osakonna aktivist, endine Sillamäe tehase ökoloogiateenistuse insener Marina Boržitskaja; noorsootöös on hindamatu panuse andnud pedagoogid Ljubov Ignatenko, Natalia Hripunova, Boris Sinitsov ja Vadim Orlov.

Osakonna internetilehel toimetab ja töötab aktiivselt projektidega linnamuuseumi pedagoog Irina Zamarina, tähelepanelikult jälgivad mitmesuguseid võimalikke linna loodusele mõju avaldavaid rikkumisi ühiskondlikud inspektorid Aleksei  Korikov ja Boris  Lipkin.

Samuti on palju aastaid Seltsis töötanud Valentina Tihomirova, Ljubov Zagamula, Lembit Kesler, Aleksei Starikov, Viktor Apuhtin, Tatjana Belova, Aleksei Borisov, Sergei Zaitsev, Vadim Kiritšenko, Vladimir Shurmin, Vitali Harin, Andrei Ionov, Aivar Vaino, Aleksandr Bogens, Vladimir  Suvalov, Vladimir Muravlev, Anna Shloi ja teised linnaelanikud.

Hindame kõrgelt linna raamatukogu ja rakendusökoloogia keskuse spetsialiste Marina Jannsenit, eelkooliasutuste pedagooge, koole ja noortekeskusi nende panuse eest ökoloogia- ja looduskaitse alases kasvatustöös.

Täname südamlikult kõiki linna kodanikke ja ettevõtjaid nende abi ja toetuse eest Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonnale.

Allpool Sillamäe osakonna asutamise protokoll: