Eesti Looduskaitse Seltsi kokkutulekul valiti uuteks seltsi auliikmeteks Andres Pohla ja Heino Tonsiver ning tunnustati maaomanikke

Kolmapäev, 08. August 2018 18:00

Juuli viimasel nädalavahetusel, 27.-29. juulil toimunud Eesti Looduskaitse Seltsi 51. kokkutulekul õpiti tundma loodava Alutaguse rahvuspargi maastikke ja kultuurilugu ning jagati ka mitmeid tunnustusi.

Eesti Looduskaitse Seltsi uuteks auliikmeteks said seltsi teenekad liikmed Andres Pohla ja Heino Tonsiver.

Andres Pohla oli 1970ndatel ja 1980ndate alguses seltsi jaoks üliolulise maastikuhoolduse töösuuna juht. Hiljem tegutses ta maastike projekteerijana ja õppejõuna Jänedal. Tänavu, mil Eesti ühines üle-Euroopalise maastikukonventsiooniga, oli just õige aeg seltsi patriooti Andres Pohlat auliikme tiitliga tunnustada.
Heino Tonsiver oli aastaid seltsi revisjonikomisjoni liige ja esimees, rahandustegelane ja looduskaitsja ühes isikus. Ta töötas aastaid Tallinna rahandusosakonna juhatajana ning tema kogemused, nõudlikkus ja täpsus on meile eeskujuks ka täna. Heino Tonsiver võtab praegugi aktiivselt osa Alutaguse osakonna tegevusest ning on sümboolne, et ta pälvis tunnustuse just kokkutulekul, mis toimus tema teise kodu – suvekodu maastikel. Ta elab pool aastat Tallinnas ja pool Alutagusel.
Lisaks uute auliikmete nimetamisele tunnustati tänukirjadega ka mitmeid loodushoidlikke maaomanikke, kes on muutnud enda maatükil olevad kaitstavad loodusobjektid juurdepääsetavaks ja võimaldavad matka- ja õpperadade läbipääsu oma krundilt.

Tunnustuse said:

Hugo Mõttus Võrumaalt, Lõunatipu matkaraja hooldaja ja Mõniste Talurahvamuuseumi metsateemaliste õppepäevade juhendaja;
Valter Raamets Valgamaalt, Paganamaa õpperaja ja vaatetorni hoidja;
Riita Belouštševa Viljandimaalt, Paudi õpperaja rajaja;
Marko ja Maarja Mänd Järvamaalt, kodutalu loodus- ja kultuuriloolise ümbruse hoidjad;
Ants Talioja Harjumaalt, Tuhala karstiala matkaraja ja Nõiakaevu ümbruse korrastaja;
Viive ja Arnold Krijer Harjumaalt, loodus- ja muinsuskaitse aluse Ukukivi ümbruse, rändrahnuni viiva jalgraja ja teeviitade korrashoidjad;
Arvi Prei Saaremaalt, Suure Tõllu muistenditega seotud Vahase hiidrahnude ümbruse ja radade korrastaja;
Lembit Uustulnd Saaremaalt, Suure Tõllu muistenditega seotud Vahase hiidrahnude ümbruse ja radade korrastaja;

Eesti Looduskaitse Selts tunnustas maaomanikke nende panuse eest tänukirja ja meenetega.

Selts ootab ka edaspidi teateid meie loodusväärtusi hoidvate ja kõigile kättesaadavaks tegevate maaomanike kohta aadressil arvo.veskimets@gmail.com.

Eesti Looduskaitse Selts (www.elks.ee) ühendab inimesi, kelle väärtusteks on loodus ja kultuur. Selts asutati Jaan Eilarti eestvedamisel 1966. aastal.

Lähem info:

Arvo Veskimets
Seltsi tegevjuht
Arvo.veskimets@gmail.com

Jaan Riis
Seltsi juhatuse liige
info@looduseomnibuss.ee
Tel. 5647 6297