Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus

juhatuse liikmed:

Kalev Sepp 5100678, kalev.sepp@emu.ee - juhatuse esimehe kt

Toomas Tiivel, 5189515, nature@hot.ee

Anne Nurgamaa 56643602, annenurgamaa@gmail.com

Andres Tõnisson 5532515, andrest6nisson@gmail.com

Nadežda Tšerkašina 55520309, direktor@narvakl.edu.ee

Rein Mägi 5235102, reinmagi002@gmail.com

Reet Viira 5517502, saarekodukant@gmail.com

Enn Loigu 5097469, enn.loigu@taltech.ee

Taavi Pae 55613338, taavi.pae@ut.ee

Tiina Elvisto 53487425, elvisto@tlu.ee

Raul Savimaa 5081078, raul.savimaa@elks.ee