Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus

juulist 2013

Arnold RÜÜTEL 
auesimees ryytel.office@vpk.ee

Kalev AUN 5056474 kalev@prygila.ee
Tiina ELVISTO 53487425 tiina.elvisto@tlu.ee
Andres EILART 5073051 andres.eilart@maaleht.ee
Vootele HANSEN 53422737 vootele.hansen@eelk.ee
Arvo IITAL 56978881, arvo.iital@ttu.ee
Andrei IONOV 53004888 andrei.ionov@mail.ee
Jaak JAAKU 53426446, viljandi@elks.ee
Enn KÄISS 5076944, ennkaiss@hot.ee
Taavi PAE 55613338; taavi.pae@ut.ee
Tiit PETERSOO 5143019,  tiitpetersoo@gmail.com
Katrin PÄRN 5124698 katrin.parn@ut.ee
Jaan RIIS 56476297; 6481740(t), info@looduseomnibuss.ee
Kalev SEPP 5100678; kalev.sepp@emu.ee
Silver SILD 5102242 silver.sild.002@mail.ee
Juhan TELGMAA 51 17041; 6481738(t), juhan.telgmaa@elks.ee
Kalev TIHKAN 5653553, kalew@velise.ee
Nadežda TŠERKAŠINA 55520309, direktor@narvahg.edu.ee
Andres TÕNISSON 5532515, leetva@online.ee