Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus

ELKS juhatuse koosseis seisuga 30. aprill 2019

Arnold RÜÜTEL 
auesimees 5044566, ryytel.office@vpk.ee

Tiina ELVISTO 53487425, tiina.elvisto@tlu.ee

Vootele HANSEN, esimees, 53422737, vootele.hansen@jarveotsa.ee

Arvo IITAL, 56978881, 6358123(k), 6202506(t) arvo.iital@ttu.ee

Andrei IONOV, 53004888, andrei.ionov@mail.ee

Enn KÄISS, 5076944, ennkaiss@hot.ee

Taavi PAE, 55613338; 737 5087, taavi.pae@ut.ee

Katrin PÄRN, 5124698, katrin.parn@ut.ee

Jaan RIIS, 56476297; 6481740(t), info@looduseomnibuss.ee

Kalev SEPP, 5100678; 7313777, kalev.sepp@emu.ee

Silver SILD, 5102242, silver.sild.002@mail.ee

Tuuli STEWART, 5011022, tuulist@yahoo.com

Kalev TIHKAN, 5653553, kalew@velise.ee

Nadežda TŠERKAŠINA, 55520309, direktor@narvakl.edu.ee

Andres TÕNISSON, 5532515, leetva@online.ee

Reet VIIRA, 5517502, saarekodukant@gmail.com