Eesti Looduskaitse Seltsi ja ühiskonnategelaste avalik pöördumine

Eesti Looduskaitse Seltsi ja ühiskonnategelaste avalik pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole planeeritava Nabala looduskaitseala ja Rail Balticu teemadel

 

Lugupeetud peaminister, lugupeetud ministrid!

 

Pöördume teie poole murega Nabala looduskaitseala moodustamise ja Rail Balticu teemadel.

12. detsembril 2013 algatas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus käskkirjaga Nabala looduskaitseala loomise. 5. maist kuni 16. juunini 2014 korraldab Keskkonnaamet kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjalide avaliku väljapaneku, mille järel toimub 30. juulil 2014 avalik arutelu.

Tunnustame professor Kalev Sepa juhitud töögrupi põhjalikku tööd, mis hindas Nabala looduskaitseala moodustamise põhjendatust ja kavandatavate piirangute otstarbekust.

Toetame tervikliku Nabala looduskaitseala moodustamist. Ühtse looduskompleksi kaitse tagamiseks tuleb välistada Rail Balticu raudtee ehitus läbi kaitseala ning kaevanduste rajamine Nabalasse.

Rail Baltic on ilus idee, aga vajalikud eeltööd peavad olema põhjalikud. Toetades küll rongiliikluse arendamist, tuleb meie arvates vastutada ka Euroopa Liidu, st meie endi rahade mõistliku kasutamise eest. Võimalike lahenduste puhul ei tohi ohvriks tuua loodust. Kiirraudtee tekitab ökoloogilised barjäärid loomade liikumisteedele. Lahendusena näeksime piisavat hulka ökodukte ja tunneleid õigetes kohtades ning eelkõige reisirongiliikluse kiiruste piiramist vähemalt teatud lõikudes, mis vähendab nii projekti maksumust kui kahjulikku mõju loodusele.

Eesti Looduskaitse Seltsi soov on lihtne: moodustame Nabala looduskaitseala ja otsime edasi parimaid lahendusi Rail Balticule – nii suure projekti puhul on eriti oluline, et enne üheksa korda mõõdetaks.

 

28. mai 2014.

 

Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees

Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige

Andres Tarand, Eesti Looduskaitse Seltsi juures tegutseva Eesti Rooma Klubi president

Ülo Vooglaid, ühiskonnateadlane, Eesti Rooma Klubi liige

Rein Einasto, geoloog ja Paevana, Eesti Rooma Klubi liige

Rein Maran, filmimees, Eesti Looduskaitse Seltsi auliige

Tiit Leito, looduskaitsja ja loodusfotograaf

Tiit Pääsuke, maalikunstnik

Siiri Sisask, muusik ja MTÜ Saagu Valgus juhataja