Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna tegevus 2017. aastal

29.apr.  Loodusõhtu „Looduskaitse ja elurikkus linnas“ ja osakonna üldkoosolek, uue juhatuse valimine. Osavõtjaid 24

Apr.-aug.   Üraskitõrje Elva linna parkmetsades feromoonpüünistega (Elva linna projektitoetus), kahe tegevliikme töö
21. mai    Kagu-Eesti osakondade kokkutulek . Osavõtjaid 24
Mai.   Osakonna poolt Mahlamäele rajatud männiku ülevaatus ja hooldamine
28.-30. juuli     Seltsi üle-eestiline kokutulek Porkunis ja Lääne-Virumaal.
   Osavõtjaid 9
Sept.   Õppekäik Alam-Pedja looduskaitsealale jäi ära halva ilmastiku ja vähese huvi tõttu.
15.dets.    Seltsi Jõulukonverents Tallinnas. Osavõtjaid 3
Osakonna esimees oli linna parkmetsa hoolduskava realiseerimise (KIK rahastatud projekt) juhendaja  Tööde lõpp selle aasta oktoobris.
Osakond osales Elva linna Konsumi (COOP) rekonstrueerimise projekti arutelul ja ühines selle planeeringu tagasilükkamise taotluses. Põhjus: parkla laiendamine roheala arvel. Osakonna poolt ka kiri Linnavalitsusele ja artikkel kohalikus ajalehes. Planeerig lõpetati.
Osakonna esimees oli jätkuvalt linna raiekomisjoni liige, osales ka kahel keskkonnakomisjoni koosolekul.
Osakonna tegevusest info kohalikus ajalehes kahel korral
Aasta jooksul liitus osakonnaga üks uus liige.

Osakonna esimees
Maido Urbas

Tegevusplaani aasta: 
2017