Eesti Looduskaitse Selts otsib tegevjuhti

 

Eesti Looduskaitse Selts võtab tööle täiskohaga tegevjuhi. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2017.

Tegevjuhi ülesanded:

 • juhib Seltsi igapäevastes tavategevustes, haldab ja käsutab sihi- ja õiguspäraselt Seltsi varasid, sh rahalisi vahendeid,
 • koordineerib Seltsi taotluste esitamist projektide rahastamiseks ja projektide elluviimist, ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist,
 • tagab infovahetuse ja sidususe Seltsi kui terviku ulatuses,
 • kooskõlas Seltsi põhikirjaliste ülesannete ja missiooniga ning koostöös esimehega sõnastab Seltsi seisukohad ja avaldab need aktuaalsetes üleskerkivates küsimustes,
 • kooskõlastatult esimehega kindlustab Seltsi esindatuse riiklikes jt komisjonides ja töögruppides,
 • kindlustab Seltsi tegevuskavade ja juhatuse otsuste täitmise.

Eeldame kandidaadilt

 • meeskonnatöö ja/või juhtimistöö kogemust,
 • sõnumite edastamise oskust/kogemust,
 • administratiivse töö oskust.

Kasuks tuleb

 • keskkonna- ja looduskaitsega tegelevate asutuste ja organisatsioonide tundmine, 
 • mittetulundusühingu tegevust korraldavate õigusaktide tundmine,
 • autojuhilubade omamine
 • võõrkeelte oskus
 
Omalt poolt pakume tõsist ja huvitavat tööd pikkade traditsioonidega looduskaitseorganisatsioonis. 

Töökoht asub Tallinnas. 

Kandideerimise tähtaeg - 15. veebruar 2017.

Oma kandideerimissoov koos CV ja motivatsioonikirjaga palume saata seltsi esimehele (Jaan Riis, info@looduseomnibuss.ee) ja/või hindamiskomisjoni liikmetele (Vootele Hansen, vootele.hansen@eelk.ee; Arvo Iital, arvo.iital@ttu.ee).

 

Lisainfo: 

Jaan Riis
5647 6297

Vootele Hansen
5342 2737