Antsla osakonna plaanid aastaks 2019, kokkuvõte 2018 aasta tegemistest

Plaanid aastaks 2019

Liituda programmiga GLOBE
Osaleda projektis „Tere, Kevad!“
Osaleda Kagu-Eesti seltside kokkutulekul Kanepis
Osaleda koristustalgutel Kobelas
Osaleda EESTI LOODUSKAITSE SELTSI 52. KOKKUTULEKUL
Korraldada TÖF 2019
Osaleda uurivas õppes koostöö keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisillaga Aasta
tegijatest 2019
ELKS Antsla osakonna nimel
Ülle Anier

Kokkuvõte Antsla 2018 aasta tegemistest.

Talgud Kobelas 21.aprill 2018.
Pargi korrastustööd on muutunud traditsiooniks. Töid teostatakse enamasti MTÜ Looduse
Märkajate noortega.
2017. aastal alustasime Robi pargi korrastustöödega. Park on osake keskuse südamest, seal
kasvab palju puu- ja põõsaliike ning meie eesmärk on, et inimestel oleks meeldiv seal
jalutada.Tulevikus plaanime istutada sinna uusi liike ja rajada sinna mõni lillepeenar, panna
istumiseks pingike, kus mõlgutada mõtteid või vaadata järve taha loojuvat päikest. Talgute
käigus riisume kokku lehed, korjame ära mahakukkunud puuoksad ja prügi.

Rohkem infot aadressil: https://antslaselts.blogspot.com/2018/04/talgud-kobelas-21aprill-
2018.html

ELKS Kagu-Eesti seltside kokkutulek Räpinas 26.mai 2018
Rohkem infot: https://antslaselts.blogspot.com/2018/05/elks-kagu-eesti-seltside-kokkut...
Põnev seiklus Kesselaiul 15.-17.07.2018
Info aadressil: https://antslaselts.blogspot.com/2018/07/kesselaiul-15-17072018.html
EESTI LOODUSKAITSE SELTSI 51. KOKKUTULEK KAUKSIS IISAKUS ja ALUTAGUSE

MAASTIKEL 27. – 29 JUULI 2018 Info aadressil: https://antslaselts.blogspot.com/2018/07/eesti-
looduskaitse-seltsi-51-kokkutulek.html

Seiklus Lääne-Virumaad 2.-3.august 2018
Pildid aadressil: https://antslaselts.blogspot.com/2019/02/vallutasime-laane-virumaad-2-
3august.html
Huvitav leid Võrumaal Karulas 23.09.18

pildid aadressil: https://wwwloodus-loodus.blogspot.com/2019/02/tuulega-seenel-
230918.html

Virtuaalmaailm ja kosmosereis Huvitav ja samas kummaline kogemus tulevikumaailma osas
koos AG 4.klassi õpilastega. Osaledes ise selles projektis, tundsin ennast isegi hirmutavana.

Info ja pildid aadressil: https://wwwloodus-loodus.blogspot.com/2018/11/virtuaalreaalsus-
virtuaalmaailma.html

Tõravere observatoorium Traditsiooniline retk koos õpilastega: https://wwwloodus-
loodus.blogspot.com/2018/10/oppereis-toravere-observatooriumisse-ja.html

Praktikumid ja uurimuslik õpe koos Antsla Gümnaasiumi 5. klasside õpilastega:

https://wwwloodus-loodus.blogspot.com/2018/10/teema-vesi-kokkuvote-toimus-
praktilise.html

TEADUSÖÖFESTIVAL TÖF 2018 toimus koostöös Kanepi seltsi liikmetega Antsla

Gümnaasiumi õpilastega TÖF2018 info aadressil: https://wwwloodus-
loodus.blogspot.com/2018/09/tof-2018.html

RAKETT 6 lõpetamine. Kolm aastat mängisime lastega Rakett69 järgi teadusmänge ja 2018
toimus koos täiskasvanutega õpilaste lõpumäng. Huvitav kogemus lastele ja korraldavale

meeskonnale: https://wwwloodus-loodus.blogspot.com/2018/05/ettevotlusmang-projekti-
rakett6.html

Koostöös Karula Rahvuspargi keskkonnahariduse spetsialist Helen Kivisillaga tegime noortele

loengu ja praktikumi Aasta tegijatest 2018. https://wwwloodus-
loodus.blogspot.com/2018/04/2018-aasta-tegijad-16042018.html

Tegevusplaani aasta: 
2019