Anstla 2018 plaan

ANTSLA osakonna plaan 2018. aastaks
Seoses „Eestimaa 100-ga“ ehitati koos õpilastega „100 linnule oma pesa“  Pesakastid on valmis ja 2018. aasta märtsis paigaldatakse pesakastid koolimaja juurde, Antsla, Kobela, Vana-Antsla ja Kasumetsa parkidesse. Lapsed, kes soovivad ja kellel on võimalik, paigaldavad pesakasti oma koju.
Fotonäitus pildimäng „Eestimaa tükid“ Fotol on näiteks: kuke kannused, seene eosed, hobuse nina jne ning arvaja, kes tuleb mängima, peab ära arvama, kes või mis on pildil. Kes soovib oma seltsile pildimängu korraldada, olen nõus lahkelt vahvat mängu jagama.
Seoses KOLLASE KOERA AASTAGA on planeeritud mäng ja näitus.
Õpilastele on kirjutatud uus projekt, mille käigus püüame tuua lapsi loodusele ligemale, kuid samas populariseerime teadust ning püüame luua seoseid õpikutarkuse ja looduse vahel. Siduda õpitut päriseluga.
Kevadised ettevõtmised seoses ühe õpilase loovtööga tegeleme lindudega tutvumisega ja osaleme projektis „Tere, Kevad!“
Kagu-Eesti kokkutulekul osalemine
ELKS vabariiklikul kokkutulekul osalemine Hoogtööpäevad ja talgud Kobela pargis jätkuvad, kuna pargi korrastamine on jätkusuutlik.
Osakonna esimees Ülle Anier

Tegevusplaani aasta: 
2018