Alutaguse osakonna tegevuskava 2014

  

Alutaguse osakond

11. veebruaril tähistas ELKS Alutaguse osakond Iisaku Looduskeskuses oma 45. aastapäeva.

Algul uudistati eelmisel aastal valminud ökomaja ja vaadati õppefilmi.

Seejärel tegi Anne Nurgamaa lühitutvustuse osakonna tegevusest nende 45 aasta jooksul ning arutati tulevikuplaane.

2014.a tööplaan.

1. Korraldada avalik teemaõhtu Iisaku parkmetsa teemadel, kuna viimasel ajal on levinud vastakaid arvamusi kaitseala kohta.

2 „Teeme Ära“ korrastustööd

3. Retk „Tunne oma kodukohta“. (Iisaku-Kuremäe-Iisaku. Külastada leitud uut ussikuuske, Kaidma väikeselohulist kultusekivi jne)

4. Võtta osa Looduskaitse Seltsi suvisest kokkutulekust.

5. Loodusõhtu linnuteemadel (koostöös Loodusmajaga)

P.s. osaleb Alutaguse osakond 3 KIK projektis.

 Anne Nurgamaa

Tegevusplaani aasta: 
2014