Alutaguse osakonna 2019. a tööplaan, osakonna tegevus 2018. a

Alutaguse osakonna 2019. a tööplaan

Veebruar – näitus koprast Iisaku Kihelkonna Muuseumis
21. veebruar – Loodusõhtu koprast. Lektor Remek Meel
Märts – Loodusõhtu jõesilmust
Aprill – Öösorrinäitus Iisaku Kihelkonna Muuseumis
11. aprill – Loodusõhtu öösorrist. Lektor Aarne Tuule
Mai - Osa võtta „Teeme ära!“ koristuspäevast
Juuni – õppereis Ruhnu saarele (koos Sonda osakonnaga)
Juuli – osa võtta ELKS vabariiklikust kokkutulekust
September – Loodusõhtu kibuvitsast
Teha koostööd teiste piirkonna ELKS osakondadega (Sonda, Jõhvi), Loodusmajaga,
Alutaguse Matkaklubiga jne
Võtta osa Alutaguse valla keskkonnakomisjoni tööst (A. Nurgamaa), Alutaguse
Rahvuspargi koostöökoja tööst (A. Nurgamaa, A. Feršel, K. Simson, A. Reiman) ja
Ida-Virumaa keskkonnahariduse ümarlaua tööst (A. Nurgamaa, A. Feršel, A.
Reiman) ning Iisaku mälumängusarjast
Osakonna juhatuse koosseis:
Anne Nurgamaa – Iisaku Kihelkonna Muuseumi pedagoog – osakonna esimees
Anne-Ly Feršel – Keskkonnaameti spetsialist
Aili Reiman – Iisaku Gümnaasiumi õpetaja
Osakonna liikmete arv 31.12.2018 – 33
Neist tegevliikmeid – 27
passiivseid liikmeid - 6
uusi liikmeid – 1

Alutaguse osakonna tegevus 2018. a

01.-17.01 – M. Eensoo fotonäitus „Lähedalt…“ Iisaku Kihelkonna Muuseumi
Trepigaleriis
06. 02. – Loodusõhtu „Metsis – aasta lind 2018“ Iisaku Kihelkonna Muuseumis -
Lektor Arne Ader – 36 osalejat
06.02. - 17.02 – Näitus „Metsis – meie põlislooduse sümbol“ Iisaku Kihelkonna
Muuseumis – 161 külastajat
28.02. – Alutaguse rahvuspargi arutelu Iisaku kultuurimajas – 5 seltsi liiget
23.04. – 02.05 – Näitus „Hoia, mida armastad“ Iisaku Kihelkonna Muuseumi
kaminasaalis – 55 külastajat
17.05. – 05.09. - Tiina Sääliku fotonäitus „Ilusad hetked“ Iisaku Kihelkonna
Muuseumis -4574 külastust
26.05. – Looduskaitsekuu matk „Terve loodus – terve inimene - häiring ja taastumine“
Kohtla-Nõmmele ja Aidu karjääri (Koos Loodusmajaga)
26.06. – ELKS täiskogu Tallinnas
24.07. – 08.10. - Seltsi liikme Kalju Tarumi puutöönäitus „Metsa ja puidu lummuses“
Iisaku Kihelkonna Muuseumis – 1053 külastajat
27.-29.07 – ELKS vabariikliku kokkutuleku läbiviimine (koos ELKSiga) - 30
18.08 – Osavõtt Eesti looduse päevast Vargamäel – 27 osalejat
05.09. – Keskkonnahariduse infopäev Jõhvis – 3 seltsi liiget
08.09 - Loodusõhtu Iisaku Loodusmajas. Urmast Tartese loeng putukatest (koostöös
Loodusmajaga) – 14 osalejat

Tegevusplaani aasta: 
2019