Alutaguse osakonna 2016. aasta tegevuse aruanne

1.     Õpperetk „Talvised joad“  koos Jõhvi osakonnaga                         3. jaanuar

2.     Loodusõhtu „Räägime mägrast“, lektor Vahur Sepp. (Kajastati ajalehes „Põhjarannik“). Näitus Iisaku kihelkonna muuseumis            1.02.-12.03.

3.     Osavõtt Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi võõr- ja  probleemliikide infopäevast Jõhvis. (Rahastas KIK Keskkonnaameti kaudu)           26.02.

4.     Loodusõhtu „Rasvatihane ja teised tihased“, lektor Margus Ots (Rahastas KIK Ornitoloogiaühingu kaudu)                                           9.03.

5.     Veiko Belialsi loodusfotode näitus Iisaku Kihelkonna Muuseumis 31.03.-17.06.

6.     Osavõtt Iisaku Kihelkonna Muuseumi kodu-uurijate päevast „Kividest Ida-Virumaal“                                                                        4.04.

7.     Loodusõhtu „Helid ja lõhnad kalade maailmas“, lektor Arvo Tuvikene Merekultuuriaasta raames muuseumiööl                                               14.05.

8.     Õppereis Narva ümbruses ja fotovõistluse „Looduse aasta foto 2016“ kontsert-gala Kohtla-Järvel koos Jõhvi osakonnaga                15.05.

9.     Osavõtt KKA  kaitsealade matkapäevast „Eesti loodus – oma või võõras“. Luua- samovaride muuseum- Peipsi järve külastuskeskus 21.05.

10. Eesti Orhideekaitse Klubi fotonäitus „Orhideed Eestimaa looduses“ Kihelkonna Muuseumi Trepigaleriis                                  alates  1.06.

11. Taimeperepäev ja piknikukontserdid Toilas Oru pargis koostöös RMK, Alutaguse Matkaklubi ja Eesti Kontserdiga                         10.07.

12. Loodusreis Hiiumaale ja osavõtt ELKS 50. juubeliaasta üleriigilisest kokkutulek-konverentsist 2016. Osales 48 liiget.                        29.-31.07.

13. Seeneperepäev Kauskis koostöös RMK ja Alutaguse Matkaklubiga 25.09.

14. Pärandkultuuri päev „On Virumaa virulaste hoida. Iisaku kihelkonna lood“ koostöös Iisaku Kihelkonna Muuseumi ja Viru Instituudiga.       6.10.

Õppepäevad „Puu on kaaslane ja mets on kodu“ Ida-Virumaa koolidele.

15. Loodusõhtu „Aasta puu – kuslapuu“. Lektor Aino Mölder Luualt.      26.10.

16. ELKS 50. juubelikonverentsil ERMis osales 23 liiget.                               6.11.

 

Anne Nurgamaa, esimees