Alutaguse osakond 2018 tööplaan

6. veebruar – Loodusõhtu metsisest. Lektor Arne Ader

Veebruar – Näitus metsisest Iisaku Kihelkonna Muuseumis
Märts – Näitus metsisest Iisaku Gümnaasiumis
Märts – Loodusõhtu rebasest. Lektor Vahur Sepp
Fotonäitus T. Leito fotodest
Juuli – Vabariikliku kokkutuleku korraldamine
September – Loodusõhtu laukapuust
Õppesõit Kihnu

Keskkonnaharidusprogrammide „Puu on sõber, mets on kodu“ läbiviimine Ida-Virumaa koolide õpilastele

Tegevusplaani aasta: 
2018