Aastaplaan 2019, Lihula osakond

Aasta kokkuvõtete tegemine. Tööplaani täiendamine. - jaanuar
Aasta linnu - öösorri loengu kuulamine Penijõel - veebruar
Noored euroopa metsades võistlusel osalemine (10.-12.kl) - 25.märts
Vabariiklikus linnuviktoriinis osalemine Tartus (7.-12.kl) - aprill
Märgalade päeva tähistamine ja metsaviktoriinis osalemine - aprill
(7. kuni 12.klass)
Osalemine '' Teeme Ära'' talgutel. Kooliümbruse korrastamine - mai
Vabariiklikus putukaviktoriinis osalemine (7.-12.kl) - juuni
RMK infopunkti külastamine Penijõel - juuli
Osalemine kokkutulekul - juuli
Lindude pesakastide meisterdamine, 9.klass - sept.- dets.
Matsalu loodusfilmide festivalil osalemine 7.-12.kl - september
Seeneviktoriinis osalemine (7.-12.klass) - oktoober
Infotunnid - lindude talvine toitmine - november
Loodusõhtu - aasta 2019 tegijad loengus osalemine - detsember

Osakonna nimel Marje Loide

Tegevusplaani aasta: 
2019