12.september – 12. oktoober 2013 õuesõppe-matkapäevad põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele.

Ida-Virumaal, Kohtla-Nõmmel toimusid ajavahemikus 12.september – 12. oktoober 2013 õuesõppe-matkapäevad põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele.

Õuesõppe-matkapäevadel osales erinevatest Eesti koolidest kokku 605 õpilast ja 41 õpetajat
erinevatest Eesti koolidest.

Õuesõppe-matkapäevasid toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Arvestades, et projekt oli edukas ja õpetajad rõhutasid antud tegevuste vajalikkust, siis loodame KIK-i toel viia ellu veel mitmeid sarnaseid projekte.

Korraldajad: ELKS Jõhvi osakond, MTÜ Alutaguse Matkaklubi, OÜ Adrenaator Grupp ja SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum.