Ülevaade Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna tegevusest 2016. aastal

Seisuga 31. detsember 2016 on Elva osakonna aktiivsete liikmete arv 31 ja nn „surnud liikmeid“, kes pole aastaid osakonna tööst osa võtnud ega liikmemaksu maksnud ja pole ka lahkumiseks avaldust esitanud, kokku 11.

2016. aastal lisandus üks uus liige.

Veebruarikuus võtsid osakonna esindajad osa seminarist „Loodusturismi toodete ja teenuste arendus“ Jääaja Keskuses Äksis.

Osakonna  kevad-suvine suurem tegevus oli Elva linna parkmetsade sanitaarse seisukorra parandamine kuuse kooreüraski feromoonpüüniste paigaldamise ja hooldusega (projektitoetusega  Elva linna eelarvest). Osakonna esimees oli linna poolt määratud KIK projekti „Elva parkmetsa hoolduskava elluviimise 1. etapp“ tööde käigu ja kvaliteedi kontrollijaks ja raietööde ettemärkijaks. Aeg juuli – november.

Vabariiklikust kokkutulekust Kassaris 29.-31. juulil võttis osa 7 osakonna liiget.

Septembrikuus võttis Elva osakond  vastu Varstu osakonna rahva. Tutvustati piirkonna loodust ja looduskaitsealast tegevust.

Oktoobris toimus Osakonna õpperetk Järvselja õppe-katsemetskonda.

Seltsi juubelikonverentsist ERM-is 9.nov. võttis osa 20 osakonna liiget.

9.nov. võtsid osakonna esindajad osa Tartu Loodusmajas toimunud üritusest „Looduskaitse ja loodusrikkus linnas“

13. nov. pani osakond üles näituse „Eesti Looduskaitse Selts 50“ Elva Matkakeskuses. Näitus oli üleval 2 nädalat.

23. nov. võtsid osakonna esindajad osa  Keskkonnaagentuuri poolt korraldatud seirefoorumist „Jahiulukid – elu, olu ja mõju“ Tartus.

29. dets. osakonna jõuluõhtu metsas lõkke ääres.

Osakonna juhatus on osalenud kõikidel  linna detailplaneeringute aruteludel, mis mõjutavad looduskeskkonda ja vajadusel esitanud oma seisukohad.

Juba neljandat aastat esitas osakond Elva linnavalitsusele projektitaoluse linna eelarvest „Parkmetsade sanitaarse seisukorra parandamine“. Kohalikus ajalehes Elva Postipoiss avaldati neli osakonna tegevust kajastavat kirjutist.

Elva osakonna esimees Maido Urbas