ELKS - Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Selts ühendab inimesi, kelle väärtusteks on loodus ja kultuur. Selts asutati JAAN EILARTI eestvedamisel aastal 1966. Hoiame Eestit, loodust ja kultuuri.

Pühajärve maastik. Foto: Arne Ader.

Eesti Looduskaitse Seltsi 2019 kokkutulek Vigalas

KAVA- veel täienev

Reede 26.juuli 2019

Vana-Vigala lauluväljakul
Alates 16:00 saabumine, kirjapanek ja majutus,

tutvumine Vigala mõisapargi- ja Hirvepargiga
18:00 – 19:30 õhtusöök kooli peahoones (siin kõik viis kehakinnitust)
19.30 sõit Vana-Vigalast Kivi-Vigalasse
20:00 Vigala kirikut, kogudust ja kalmistut tutvustab Kristiina Jõgi
            (kiriku üks kauaaegsemaid köstreid oli Riho Tormis) http://vigala.eelk.ee/
20.45 sõit Kivi-Vigala – Kesu - Avaste
21.00 ringkäik loojangueelsel Avaste mäel, juhatavad Andres Tõnisson
ja Tiina Elvisto
Laupäev 27.juuli 2019
7:30 – 9:00 hommikusöök
8.00 - 11.00 jätkub saabumine, kirjapanek ja majutus
9:00 – 10:00 Vigala LEHISTE ehk lärtsipuude tund (Heldur Sander)
10:00 – 18:40 algab “Unustatud mõisade" teemapäev Vana-Vigala mõisas
Mõisatutvustus igal täistunnil (kuni 55 min) Kokkutulekulistele
soovitatavalt paaristäistundidel ( 10.00;12.00;14.00 ja 16.00)
10:00 – 14:00 Raamatutelk: kirjastus HEA LUGU uudiskirjandus ja Vigala
                    
11:00 – KOKKUTULEKU avamine
Seltsi esimees, auesimees, külalised
Vigala osavalla elust-olust kõneleb osavalla vanem Priit Kärsna
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli tutvustus – direktor Enn Roosi.
Ülevaade koolist, ajaloost, õppimisvõimalustest Jukust Johanneseni, avatakse
uudistamiseks õppeklassid https://www.vigalattk.ee/
13:00 – 14:30 – lõunasöök


14:00 – 17:00 Seltsi kongress KOOLI AULAS
Kongressiga mittehõivatutele
Valikprogramm:
1. 14.30 - 17.30 bussiretk Tiduvere külla Põrgupõhja punkri juurde (7km)
Metsavendluse loost räägib Martin Andreller Eesti Mälu Instituudist
2. Igal täistunnil jätkuvalt Vana-Vigala mõisa tutvustus
https://www.vana-vigala.edu.ee/et/uudised/kulastusmang-unustatud-moisad-2019-
0#modal=image-320

15.00 Unustatud mõisade teemapäeva raames kontsert Ainult Tšaikovski
Külalismuusikud MOSKVAST
3.   Vana-Vigala mõisapargi, Hirvepargi ja lähiümbrusega tutvumine
            Pärandkultuurilooline näitus koolis     
17:30 – 19:00 õhtusöök

19:00 – 20:15 konverents “Aktuaalset looduskaitses ja Seltsi ülesanded ja
vastutus Eesti looduse ja kultuuri hoidmisel” Vana-Vigala lauluväljakul
                         I teema “Metsamajandajate ja looduskaitsjate ühisosa
võimalikkusest tänases Eestis
                         Erametsaliit Juhatuse esimees Ando Eelmaa
II teema // Põletav põlevkivi- küsimused //on ettevalmistamisel


20:15 – 22:15 kultuuriprogramm
Vigala kihelkonna pärimuse pärleid toob välja folkloorirühm
KIITSHARAKAD


Kell 21.00 Lõkketule süütamine 10 aastakümne esindaja poolt
Kohvi ja kohvikõrvast pakuvad välikohvikud.
Pühapäev 28.juuli 2019
7:00 - 9:00 hommikusöök ja asjade kokkupanek
9:00 - 15:00 loodus- ja pärandilooline bussiretk Vana-Vigala – Vanamõisa –
Rumba – Kirbla kirik – Kumari kivi - Penijõe - Lihula mõis –
Lihula muuseum ja linnus (Mati Mandel)


15.00 –16.00 kokkutuleku lõpetamine

Jõhvi osakonna esimehele nimeline tänupink

25. juunil pandi Jõhvi osakonna poolt kaevanduse Paemäele rajatud KIVIHIIES üles nimeline tänupink Seltsi auliikmele,
juhatuse liikmele ja Jõhvi osakonna kauaaegsele esimehele Enn KÄISSILE.
Õnnitleme Ennu tunnustuse puhul!

Maardu osakonna koosolekust

27. juunil toimus Maardu osakonna koosolek, kus osales 7 liiget ja 1 külaline.
ELKS Juhatuse liige Andres Tõnisson tutvustas Seltsi 2019 tegevusi ja osakondade toimimise põhimõtteid.
Arutati ja kavandati Maardu osakonna tegevuse elavdamise võimalusi ja tegevussuundi aastateks 2019 – 2020.
Esimeheks valiti Raul Savimaa.

ELKS OSAKONDADE ASUTAMINE LEHEKUUL MAIS

7.05.1986 asutati Sillamäe osakond- 33. Esimene esimees I. V. Kortšagin.
Viimased 20 aastat on esimeheks Vladimir Mirotvortsev. Osakond
tegutseb aktiivselt.

26.05.1967 Räpina osakond- 52 Esimene ja praegune esimees, Seltsi

auliige Enu Mäela. Osakond tegutseb aktiivselt, korraldades Kanepi
ja Antsla osakondadega Kagu-Eesti kokkutulekuid, korrastades
matkaradu ja täiendades uute tammede istutamisega Laulupeosalu,
mille osakond rajas Eesti laulupidude auks. Sel aastal pühitsetakse
esimese Eesti laulupeo 150. aastapäeva.
Heaks traditsiooniks on Enu Mäela poolt tamme istutamine ELKS
vabariiklikel kokkutulekutel.

14.05.1967 Kose-Uuemõisa osakond, esimees H. Lipp (tegevust ei toimu)
14.05.1972 Otepää osakond, O. Savi (tegevust ei toimu)
26.05.1967 Põlva osakond, A. Helgna (tegevust ei toimu)

Tunnustused looduskaitsekuul

Looduskaitsekuu avamisel kuulutati välja tänavune Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja kuue looduskaitsemärgi saajad.
Eerik KUMARI preemia pälvis teadlane Marju KÕIVUPUU.
Looduskaitsemärgid pälvisid:
Anne NURGAMAA - Alutaguse looduse- ja kultuuriloo uurija ja kaitsja, Iisaku muuseumi üks eestvedajaid.
Tal on väljapaistev roll Alutaguse Rahvuspargi loomisel ja arendamisel ning Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna
töö korraldamisel ja juhtimisel. Õnnitleme Annet tunnustuse puhul!
Karin POOLA – Palade keskkonnahariduskeskuse ülesehitaja ja arendaja,
Avo ROSENVALD – puisniitude hooldaja Matsalu lahe põhjakaldal ja Alam-Pedjal,
Aiki JÕGEVA – Kääpa kooli õpetaja, Bioloogiaõpetajate Ühingu president, GLOBE programmi ja Scientixi saadik Eestis.
Uudo TIMM – lendorava uurija ja kaitsja.
Ester VALDVEE – orhideede tutvustaja ja kaitsele kaasaaitaja.


Fotol vasakult Karin POOLA, Aiki JÕGEVA, Ester VALDVEE, minister Rene KOKK, Anne NURGAMAA,
Marju KÕIVUPUU, Uudo TIMM.

Looduskaitsekuu üritusi

Loodusõppepäev Rõuges
Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Varstu osakond korraldab looduskaitsekuu raames 12. mail 2019.a. loodusõppepäeva „Rõuge avastamata loodusväärtused“
, et tutvustada loodushuvilistele Rõuge ümbruse loodusväärtusi, piirkonna pärandkultuuri ja looduskaitselisi objekte ning jalutada mööda Rõuge matkarada. Matkaks koguneme kell 10.00 Võrumaal Rõuges, Rõuge Suurjärve parklas. Õppepäeva viivad läbi botaanik-bioloog Anneli Palo, kohaliku pärandkultuuri uurija Marko Kukk ja ELKS Varstu osakonna esimees Silver Sild.
Matkale võta kaasa täidetud joogipudel, veekindlad mugavad jalatsid ning ilmastikule vastav riietus. Jalgsimatka pikkus ligemale 4 km. Eelregistreerimine ei ole vajalik. Rajal teeme peatuse piknikuks. Matka lõpetamine kell 15.00 Ala-Rõuges.
Matka läbiviimist toetab Keskkonnaamet ja ELKS Varstu osakond. Olete oodatud tutvuma Rõuge kauni looduse ja selle seni avastamata väärtustega.
Buss Kuutsi-Mõniste-Varstu-Matsi-Krabi-Rõuge väljub Kuutsilt kell 9.00
Info 5102242-Silver Sild,  silver.sild.002@mail.ee

Õppematk Vardi looduskaitsealal
Rapla osakond korraldab 19. mail 2019 õppematka Vardi looduskaitsealal.
Juhendaja Jüri Ehrpais, kogunemine kell 10.00 Tallinn-Pärnu-Sipa-Varbola teeristis.

Matka kestvus 3 – 4 tundi. Lähedal on küll Kükita tee bussipeatus, kuid sobivat ühistransporti ei ole. https://kaart.delfi.ee/?bookmark=54249dbdfd2d716fe119a5334c95766
3 linnulauluhommikut, kestvusega 6:30 – 8:30
22. mai 2019. Rapla, Kalmistu juures (Alu tee 21), juhendaja Monika Laurits-Arro.
23. mai Kohila, pitsa ja burgeri kohviku Bussikas juures (Viljandi mnt. 9), juhendaja
Ingrid Aus.
27. mai Märjamaa, järta juures parklas (Kasti tee 40),juhendaja Andrus Jair.
Info ja  registreerimine: Jüri Kõiv, 509 4480, jyrikoiv@gmail.com

A. Kitzbergi osakond külastab 19. mail koos Pärnu osakonnaga Konu kalnsi, (Läti suurim voor) , matkab Skalnaiskalnsi looduspargis, külastab Mazalaca piirkonna muuseumi ja Rein Sepa muuseumi.
Info: Rein Mägi reinmagi002@gmail.com, 5235102

TALGUD:
Head seltsilised!
27. aprillil on kavas Lopa koopa ümbruse korrastamine, põhimine on võsa eemaldamine ja koopale ligipääsu rajamine.
Kitzbergi osakond, Rein Mägi, 5235102
27. aprillil oodatakse koristustalgule Eestimaa Lõunatipu matkarajale. Kogunemine kell 9.30 Mõniste muuseumi juures, kus proovime rahva autodele mahutada. Võta kaasa töökindad, reha ja hea tuju.
27. aprillil ootame ka Paganamaa koristustalgutele. Kogunemine kell 10.00 Liivajärve kaldal püstkoja juures.  Kellel võimalik osaleda, palun teha valik - kas Paganamaale või Eestimaa Lõunatippu. Talgud lõpetame piknikuga.
4. mail ootame talgulisi Paganamaale võsa raiuma ja koristama, et avardada vaadet järvedele ja vaatetorni ümber. On ju 12. ja 13. juulil kõik looduse ja kultuurisõbrad oodatud traditsioonilistele „Paganamaa päevadele“.
Info:  Silver Sild, 5102242